Christine Rendahl Stenersen

Christine Rendahl Stenersen

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

Forskningsprosjekter

Undervisning

Profesjonsfaget i lektorutdanningen (PROF1001-1 21H) Master i historie ved Handelshøyskolen 

 

Veiledning

Veileder på masternivå, grunnskolelærerutdanningen

 

Forskergruppe

Verv

  • Ph.d. utvalget for doktorgradsprogrammet i kulturstudier

CV

 Ph.d. stipendiat (2018 -)

Institutt for pedagogikk

Ph.d.-prosjekt om skolekultur i politikk og praksis

 

2017 -  Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap

Universitetet i Sørøst-Norge

Tittel masteroppgave: Relevant jobb - ikke til enhver pris: En kvalitativ studie av sosiale nettverks rolle i jobbsøkningsprosessen for høyere utdannede

 

2009 -  Bachelor i kultur- og samfunnsfag

UiT Norges arktiske universitet

 

Publikasjoner

Mausethagen, S., Prøitz, T. S., Fekjær, S. B., Stenersen, C.R., & Finnanger, T. S. (2021). «En fot i begge leire hadde vært ypperlig» - En studie av offentlig ph.d. i utdanningsfeltet. [“One foot in both places had been wonderful” – A study of public sector Ph.D. in the field of education]. Oslo Metropolitan University Report.

Stenersen, C. R. & Prøitz, T. S. (2020). Hva skjedde med ideen om en kultur for læring i skolen? Bedre Skole 2020 (4) s. 87-92

Dieudè, A.; Stenersen, C. R.; Gjølstad, C.; Berg, P. J. & Prøitz, T. S. (2020). Skolelederen som endringsagent - hva nå under Fagfornyelsen? Skolelederen 2020 (05) s. 20-21
USN

Stenersen, C. R., & Prøitz, T. S. (2020). Just a Buzzword? The use of Concepts and Ideas in Educational Governance. Scandinavian Journal of Educational Research. doi:https://doi.org/10.1080/00313831.2020.178815

Presentasjoner på konferanser:

Stenersen, C.R. (2022, juni). Teacher instructions of student assignments: a multiple case study in lower secondary school. Paper presentert på NERA conference in Reykjavik.

Stenersen, C.R. (2021, august). Teacher framing of student group work in an individual and merit-oriented policy context. Paper presentert på Earli JURE conference online.

Stenersen & Prøitz. (2019, mars). Exploring discourses on learning culture in Norwegian educational policy: A discourse-inspired approach to document analysis. Paper presentert på NERA conference in Uppsala.

Prøitz, Dieudè & Stenersen (2019, januar). School leader - municipal relationships in school development work. Paper presentation at ICSEI Conference in Stavanger.