Dag Ove Skjold

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-143)

Kompetanse

 

Faglige interesser/forskningsfelt

Jeg er utdannet historiker med hovedfag fra Universitetet i Oslo og doktorgrad fra NTNU. Mine hovedinteressefelter er moderne næringslivshistorie/økonomisk historie samt politisk historie. I mye av min forskning står forholdet mellom økonomi og politikk sentralt. Jeg er opptatt av hvordan politiske og institusjonelle forhold har påvirket (og påvirker) såvel privat som offentlig nærings- og produksjonsliv og har studert slike forhold blant annet gjennom en rekke studier av den norske kraftbransjen. Jeg er også opptatt av temaet innovasjon, både i offentlig og privat sektor. Jeg har også arbeidet mye med norsk industrihistorie på 1800- og 1900-tallet og publisert flere monografier innenfor dette feltet.

  

Undervisning:

Jeg underviser og veileder innenfor følgende temaer/områder på bachelor- og masternivå:

Moderne internasjonal og norsk økonomisk historie

Økonomisk globalisering

Regulering og styring

 

Pågående forskningsprosjekter:

"Utvikling nedenfra: Kommunenes rolle i norsk økonomi i det 19. og 20. århundre". 

"Et multinasjonalt selskap i norsk prosessindustri: Eramet Norway AS 1999-2024" (eksternfinansiert).

 

CV

 

Akademiske grader:

1996: Cand. mag. med fagene sosialøkonomi grunnfag og mellomfagstillegg, semesteremne i Russland- og Østeuropakunnskap, og mellomfag i historie, alle Universitetet i Oslo.

1999: Cand.philol. med historie hovedfag, Universitetet i Oslo.

2015: Ph.D., historie, NTNU.

 

Yrkeserfaring

1999 – 2001: Selvstendig oppdragsforsker.

2001 – 2006:  Forsker, Handelshøyskolen BI, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering    

Juni 2006 –2010 : Stipendiat, Høgskolen i Vestfold.

2010: førstelektor/førsteamanuensis, Høgskolen i Vestfold, senere Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Publikasjoner

 

Publikasjoner i utvalg:

Hvilke konsekvenser har utenlandsk eierskap for den norske samarbeidsmodellen? En casestudie fra norsk prosessindustri, i: Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 1, 2023, s. 5-21. 

Mot alle odds? Familiebedriften Ulefos Jernværk gjennom seks generasjoner, i; Fortuna, nr. 7, 2021, s. 52-68.

Fra vann til velferd. E-CO Energi i markedets epoke, Pax forlag, 2017.  

Norge som verdensmester i kraftliberalisme, i: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue, Novus forlag, 2016.  

Beyond Borders. The Internationalisation of Statkraft 1990-2015, Universitetsforlaget, 2015.

Organisering og samarbeid i norsk elforsyning ca. 1900-1985, doktoravhandling, NTNU, 2015. 

Power for generations. Statkraft and the Role of the State in Norwegian Electrification, Universitetsforlaget, 2011.

Statens nett. Systemutvikling i norsk kraftforsyning 1890-2007, Universitetsforlaget, 2007 (m. Lars Thue).

Ulefos Jernværk 1657-2007, Messel Forlag, 2007.

Statens kraft. For velferd og industri, Universitetsforlaget, 2006. 

Wealth of Tradition. Jøtul 1853-2003, 2003.