Duy Tho Do

Prosjektleder USN-partnerskap

Enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring
Campus Vestfold (G4-20)
Leder for USN-Partnerskap. USN-Partnerskap er et av tre satsningsområder i utviklingsavtalen mellom Kunnskapsdepartement og USN for å styrke USNs profil, samt tilrettelegge nasjonal arbeidsdeling. Prosjektansvarlig for MARKOM2020, MARKOM2021, KDs nasjonale prosjekt om maritime kompetanse 2020.

Ansvarsområder

USN-Partnerskap har ansvar å utvikle samhandlingsarenaer slikt at USN skal videreutvikle og styrke samhandling og integrasjon med kunnskapsintensivt næringsliv for å ta fram nye arbeidsrettede utdanningsprogrammer og FoUI-aktiviteter. Virkemidler som er igangssatt:

 

Prosjektansvarlig MARKOM. MARKOM er et utviklingsprosjekt for maritim kompetanse som ble etablert av Kunnskapsdepartmentet i samarbeid med Handel og næringsdepartementet i 2011. Hovedmålsettingen er å løfte utdanningen til et høyere og mer spesialisert nivå, samt å levere utdanning i verdensklasse. 

 

 

Kompetanse

Arbeidskompetanse 

 • Organisasjonsutvikling og strategisk ledelse 
 • Utdanningsledelse
 • Forskningsledelse 
 • Innovasjonsarbeid 

Utdanning og forskning

 • Siv.ing. Teknisk kybernetikk, NTNU 
 • Vit.ass. og forsker innen mikroteknologi, fysikalsk elektronikk, NTNU

CV

 • 2018 HSN har blitt Universitet i Sørøst-Norge (USN).
 • 2017-> Leder HSN Partnerskap, Utviklingsavtalen mellom KD og HSN.
 • 2011 - >  Prosjektansvarlig for UiT, NTNU, HVL og HSN i KDs og NHDs prosjektet MARKOM2020, Maritim Kompetanse 2020.
 • 2014 -> Styremedlem for Norwegian Centre of Expertise (NCE) Systems Engineering. 
 • 2014-2017 Styremedlem for Kongsberg Teknologibyen AS. 
 • 2011-2017 Styremedlem for nasjonal forskerskole nanoteknologi for mikrosystemer.
 • 2011-2017 Styremedlem for nasjonal storskalaforskningsinfrastruktur for nanoteknologi.
 • 2015-2016 Dekan ved fakultet for teknologi og maritime fag, HSN.
 • 2010-2013: Dekan for fakultet for Teknologi og Maritime fag HVE.
 • 2003-2010: Dekan ved avdeling for realfag- og ingeniørutdanning, HVE.
 • 2008:  Leder for styringsgruppen for utarbeidelse av p.hd-søknaden innen MNT.
 • 2008-2010: Styremedlem i NCE MNT.
 • 2006-2009: Prosjektansvarlig for Norwegian Centre of Expertise mikro- og nanosystemer i Horten. HiVe var prosjekteier i den første perioden.
 • 2006-2007: Styremedlem i Microtech Innovation (MTI).
 • 2004-2006: prosjektansvarlig for forprosjektet nasjonal pilot Centre of Expertise Microsystems.
 • 2004-2007 Prosjektansvarlig for samarbeid mellom industri og teknologisk utdanning i Telemark, Buskerud og Vestfold, (BTV-teknologi).
 • 2003-2004 Prosjektleder i InnoTechs delprosjekt samarbeid mellom industri og høgskole i Buskerud og Vestfold.
 • 2003-2007: Styremedlem i Nasjonalt Råd for teknologisk utdanning i Norge.
 • 2003-2004: Styremedlem i Norwegian Microtechnology Center (NMC), en nasjonal satsing i mikroteknologi sammen med NTNU, SINTEF, UiO, HVE og industrien
 • 2002-2003: Prosjektleder for mikroteknologisatsing ved høgskolen i Vestfold.
 • 2000-2003: Studieleder og prodekan.
 • 1998-2000: Studieretningsleder for data og elektronikk. 
 • 1997-1998: Studieretningsleder for elektronikk.
 • 1992-2000: Høgskolelektor.
 • 1988-1992: Vitenskapelig assistent og instituttstipendiat ved inst. for fysikalsk elektronikk ved NTNU.