Duy Tho Do

Spesialrådgiver
Enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring
Campus Vestfold (G4-20)
I ledelsen i strategisk utviklingsområde Regional Forankring og Eksterne Samarbeider med næringslivet. Har delt ledelsesansvar for samfunnskontraktene på alle USNs campuser. Prosjektansvarlig for USN for nasjonalt program Maritim Kompetanse for 2022-2027 (MARKOMII).

Ansvarsområder

 

Strategisk utviklingsområde for regional samhandling med offentlig og privat sektor

Områdene skal videreutvikle og styrke universitetets strategiske rolle i økosystemer for innovasjon rundt campusene, benytte virkemidler som understøtter ekstern samhandling og forvalte samarbeidsavtaler på institusjonsnivå med eksterne aktører. To oppgaver

 • Campusene som innganger for hele USN. 
 •  Økosystemer: deltagelse, etablering  og utvikling 

Prosjektansvarlig MARKOMII (2022-2027) . MARKOMII er et oppfølging av utviklingsprogram for maritim kompetanse 2020 som ble etablert av Kunnskapsdepartmentet i samarbeid med Handel og næringsdepartementet i 2011. Hovedmålsettingen er å løfte utdanningen til et høyere og mer spesialisert nivå, samt å levere utdanning i verdensklasse. 

 

 

Kompetanse

Arbeidskompetanse 

 • Organisasjonsutvikling og strategisk ledelse 
 • Utdanningsledelse
 • Forskningsledelse 
 • Innovasjonsarbeid 

Utdanning og forskning

 • Siv.ing. Teknisk kybernetikk, NTNU 
 • Vit.ass. og forsker innen mikroteknologi, fysikalsk elektronikk, NTNU

CV

 • 2023 -> spesialrådgiver,rektor stab Universitet i Sørøst-Norge (USN).
 • 2011 - >  Prosjektansvarlig for USN for program MARKOMII, Maritim Kompetanse 2022-2027, et HK-dir/KDs program på 150 millioner. 
 • 2017-2022 Leder USN Partnerskap, Utviklingsavtalen mellom KD og HSN.
 • 2003-2016: dekan-funksjoner innen teknologi og maritime fag for USN, Høgskolen i Buskerud  og Vestfold og Høgskolen i Vestfold. 
 • 1992 -2003: underviser, studieleder og  prosjektleder. 
 • 1988-1992: Vitenskapelig assistent og instituttstipendiat ved inst. for fysikalsk elektronikk ved NTNU.
 • Har hatt styreverver eller prosjektansvarlig i regionale og nasjonale prosjketer/programmmer: Styremedlem for Norwegian Centre of Expertise (NCE) Systems Engineering,  Kongsberg Teknologibyen AS,  nasjonal forskerskole nanoteknologi for mikrosystemer, nasjonal storskalaforskningsinfrastruktur for nanoteknologi (NorFab), NCE MNT, Microtech Innovation (MTI), forprosjektet nasjonal pilot Centre of Expertise Microsystems, BTV-teknologi).