Eirik Granly Foss

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5612)

Kompetanse

  • Multimodalitet
  • Diskursanalyse
  • Klimakommunikasjon
  • Semiotikk
  • Sakprosa
  • Digitale spill og sosiale medier
  • Norskdidaktikk

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler:

 

Doktorgradsavhandling:

Foss, Eirik Granly. (2021). Å fargelegge krisen - Grafisk og auditivt design i læremidlers fremstilling av klimaendringene. Avhandling for p.hd.-graden. Universitetet i Sørøst-Norge. 

 

Annet:

Foss, Eirik Granly. (2021). Skjønnheten og Krisen. Magasinet Kairos.