Elin Kjelle

Førsteamanuensis / Programkoordinator
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen (13014)
Elin Kjelle forsker på organisering av bildediagnostiske tjenester, unødvendig bruk av bildediagnostikk og bildediagnostiske tjenester til personer som lever med demens.

Ansvarsområder

 • Forskning
 • Emneansvarlig og undervisning på bachelor og masternivå
 • Oppfølging av studenter i praksis

Kompetanse

 • Radiografi
 • Strålevern
 • Kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll innen bildediagnostikk
 • Kontrastmidler
 • Elæring og online kurs

CV

Utdanning:

 • 08.2015- 05.2019 PhD utdanning – personorientert helsearbeid, Høgskolen i Sørøst-Norge

 • 08.2013-01.2018 Universitets og høgskolepedagogikk

 • 04.2009 - 11.2011 Master klinisk helsearbeid – tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk, Høgskolen i Buskerud

 • 09.2007 - 12.2007 Videreutdanning i lys og laserbehandling, Høgskolen i Buskerud

 • 01.2004 - 06.2006 Ledelsesstudiet, NKS

 • 10.2005 - 03.2006 Videreutdanning i strålevern, Høgskolen i Oslo

 • 01.2004 - 05.2004 Vitenskapsteori og forskningsmetode, Høgskolen i Buskerud

 • 08.2000 - 06.2003 Radiograf, Høgskolen i Oslo

Stillinger:

 • 05.2019-> Førsteamanuensis, USN

 • 08.2020-12.2024 Postdoc, NTNU

 • 08.2015-07.19 Doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 • 04.2013 - 07.2015 Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 • 01.2005 – 04.2013 Sentral strålevernkoordinator, Vestre viken HF

 • 06.2003 - 01.2005 Radiograf, SBHF

 

Prosjekter og frivillig arbeid

 • 08.2018 - -> Evaluering av beskrivende radiografer i Norge, USN

 • 08.2015- -> Mobile røntgentjenester til sykehjemspasienter (PhD prosjektet), USN

 • 09.2013 - 06.2018 Utvikle utdanning for beskrivende radiografer, HiOA, HBV og HiG

 • 08.2013-08.2013 Veileder ved sommerskolen Optimax 2013 i Manchester. EURASMUS

 • 05.2013 - 01.2016 Forskningsgruppe i Radforum – survey blant radiografer i Norge.

 • 01.2013 - 04.2016 Nestleder i Radforum – Radiografifaglig forskningsforum, Norsk radiografforbund

 • 03.2009 – 04.2013 Superbruker Læringsportalen, Vestre Viken HF

 • 11.2008 - 03.2009 Innfasing/pilot læringsportalen, Helse sør-øst

Publikasjoner i Cristin