Elin Kjelle

Førsteamanuensis / Programkoordinator

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen (13011)
Som stipendiat forsket jeg på "Røntgen på hjul", implementering, samfunnsøkonomi og effekten på bruken av radiologiske tjenester blant sykehjemsbeboere. Mange sykehjemsbeboere har behov for et kjent og trygt miljø for å føle seg trygg og ivaretatt. Et besøk på sykehus eller en innleggelse er en stor belastning. For å kunne tilrettelegge for en god behandling for sykehjemsbeboere og at de samtidig kan være i sitt kjente miljø ønsker jeg å få vite mer om røntgen på hjul. I tjenesten røntgen på hjul tar en radiograf med seg et røntgenapparat og reiser ut til sykehjem og undersøker beboerne på deres rom i sykehjemmet. Bildene beskrives så av radiologene på sykehuset og svaret sendes til sykehjemmet. Når jeg studerer dette i samfunnsperspektiv ønsker jeg å se på hvordan en slik omreisende tjeneste påvirker helseøkonomi, bruken av radiologi blant sykehjemspasienter og hvordan det i dagens helsevesen er å implementere slike tjenester.

Ansvarsområder

 • Programkoordinator for bachelor i radiografi
 • Forskning
 • Emneansvarlig og undervisning på bachelor og masternivå
 • Oppfølging av studenter i praksis

Kompetanse

 • Radiografi
 • Strålevern
 • Kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll innen bildediagnostikk
 • Kontrastmidler
 • Elæring og online kurs

CV

Utdanning:

 • 08.2015- 05.2019 PhD utdanning – personorientert helsearbeid, Høgskolen i Sørøst-Norge

 • 08.2013-01.2018 Universitets og høgskolepedagogikk

 • 04.2009 - 11.2011 Master klinisk helsearbeid – tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk, Høgskolen i Buskerud

 • 09.2007 - 12.2007 Videreutdanning i lys og laserbehandling, Høgskolen i Buskerud

 • 01.2004 - 06.2006 Ledelsesstudiet, NKS

 • 10.2005 - 03.2006 Videreutdanning i strålevern, Høgskolen i Oslo

 • 01.2004 - 05.2004 Vitenskapsteori og forskningsmetode, Høgskolen i Buskerud

 • 08.2000 - 06.2003 Radiograf, Høgskolen i Oslo

Stillinger:

 • 08.2015-07.19 Doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 • 04.2013 - -> Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 • 01.2005 – 04.2013 Sentral strålevernkoordinator, Vestre viken HF

 • 06.2003 - 01.2005 Radiograf, SBHF

 

Prosjekter og frivillig arbeid

 • 08.2018 - -> Evaluering av beskrivende radiografer i Norge, USN

 • 08.2015- -> Mobile røntgentjenester til sykehjemspasienter (PhD prosjektet), USN

 • 09.2013 - 06.2018 Utvikle utdanning for beskrivende radiografer, HiOA, HBV og HiG

 • 08.2013-08.2013 Veileder ved sommerskolen Optimax 2013 i Manchester. EURASMUS

 • 05.2013 - 01.2016 Forskningsgruppe i Radforum – survey blant radiografer i Norge.

 • 01.2013 - 04.2016 Nestleder i Radforum – Radiografifaglig forskningsforum, Norsk radiografforbund

 • 03.2009 – 04.2013 Superbruker Læringsportalen, Vestre Viken HF

 • 11.2008 - 03.2009 Innfasing/pilot læringsportalen, Helse sør-øst

Publikasjoner

J. Tugwell, C. Everton, A. Kingma, D.M. Oomkens, G.A. Pereira, D.B. Pimentinha, C.A.I. Rouiller, S.M. Stensrud, E. Kjelle, J. Jorge, P. Hogg, Increasing source to image distance for AP pelvis imaging – Impact on radiation dose and image quality, Radiography, Volume 20, Issue 4, November 2014, Pages 351-355

Vikestad, Hafskjold, Kjelle, Sebuødegård, & Hofvind. (2017). Radiographers' opinions on radiography research in Norway – A national survey. Radiography, 23(2), 135-140.

Kjelle, E. & Lysdahl, K.B. (2017). Mobile radiography services in nursing homes: A systematic review of residents’ and societal outcomes.​ BMC health services research. DOI:10.1186/s12913-017-2173-8

Kjelle, E., Lysdahl, K., Olerud, H., & Myklebust, A. (2018). Managers' experience of success criteria and barriers to implementing mobile radiography services in nursing homes in Norway: A qualitative study. BMC Health Services Research, 18(1), 301.

Kjelle, E., Kleven, L., Olerud, H., & Melberg, HO. (2018). Cost analysis of mobile radiography services for nursing home residents in Southeast Norway. Journal of Evaluation in Clinical Practice 2018:1-7.

Kjelle, E., Lysdahl, K., & Olerud, H. (2019). Impact of mobile radiography services in nursing homes on the utilisation of diagnostic imaging procedures BMC Health Services Researchvolume 19 (1) 428. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4276-x