Elisabeth Ernø Borhaug

Personal- og organisasjonsdirektør
Personal- og organisasjonsavdeling
Campus Vestfold (G4-31A)
Personal- og organisasjonavdelingen organiseres med en stab til direktøren og 2 seksjoner, seksjon for rekruttering og personalforvaltning og seksjon for lønn og personaladministrasjon. De ansatte i direktørens stab ivaretar blant annet HSM-arbeid, juridiske vurderinger knyttet til arbeidsforhold, organisasjonsutvikling, lederutvikling og lederstøtte, samt kompetanseutvikling og opplæring.

Ansvarsområder

  • Strategisk arbeid innen personal- og organisasjonsutvikling
  • Lederutvikling og lederstøtte, kompetanse- og karriereutvikling
  • HMS-arbeid
  • Rekruttering og personalforvaltning
  • Lønn og personaladministrasjon

CV

Utdannet sykepleier, grunnfag i sykepleievitenskap og Master of Management, HRM og ledelse. Har i tilegg lang erfaring fra ledelse både fra helseforetak og som personaldirektør fra USN (og tidligere HiBu og HBV).