Elise Eriksen

Elise Eriksen

Universitetslektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen
Mitt navn er Elise Eriksen, og jeg er sykepleier. Jeg arbeider som universitetslektor ved USN og har kontor i Drammen, 4 etg., PB1. Jeg underviser og veileder i hovedsak på bachelornivå (sykepleieutdanningen). Min hovedarbeidsoppgave er oppfølging og veiledning av studenter i klinisk praksis, et område jeg brenner for. Mine faglige interesser er klinisk helsearbeid rettet mot geriatri, og helsefremmende og forebyggende arbeid knyttet til eldre og gamle. Livshistoriens betydning for alderdommen og alderdommens transisjoner er også blant de mer spesifikke og faglige interesseområder mine. Jeg underviser blant annet i noen av de nevnte temaene, men også temaer knyttet til 1. år på bachelorutdanningen i sykepleie relatert til sykepleiefagets grunnlagsbegreper, teorier og verdier. På 3. år om kvalitetsforbedrings- og prosjektarbeid, knyttet til det kliniske emnet PRALEDE (tidl. PLVI). På videreutdanning i demens og alderspsykiatri om livshistoriens betydning.

Ansvarsområder

  • Sykepleierutdanningen, campus Drammen
  • Emneansvarlig for klinisk emne 1. år (BS-PRAGRU-DR)
  • Veiledning og oppfølging av sykepleiestudenter i kliniske emner, 1. og 3. år (BS)
  • Undervisning i teoretiske emner, 1. og 3. år (BS) + ved videreutdanning
  • Deltaker i forskningsgruppen ELDREFORSK ved USN

Kompetanse

  • Geriatrisk helsearbeid
  • Veiledning
  • UH-pedagogikk 1 og 2
  • Plasstillitsvalgt NSF, campus Drammen, f.o.m nov. 2019 - t.o.m. mars 2022