Ellen Hiorth Marthinsen Kulset

Ellen Hiorth Marthinsen Kulset

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-133)
Førsteamanuensis i revisjon ved USN. Arbeider også som førsteamanuensis II ved NHH. Har tidligere arbeidet som manager i KPMG Oslo.

Ansvarsområder

Førsteamanuensis og fagansvarlig innenfor revisjonsfaget ved USN.

Kompetanse

Førsteamanuensis i revisjon. Doktorgrad i "Business Economics" fra NHH med avhandling i revisjon. Statsautorisert revisor og siviløkonom NHH. Underviser primært i revisjon men også innenfor andre regnskapsrelaterte fag. Forskningsinteresser er først og fremst knyttet til revisjonsmetode, bla. bruk av statistikk innefor revisjonsfaget, men også felt som revisjonsutdanning og profesjonsregulering.

Publikasjoner i Cristin