Erik Andrew Johannessen

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G2-21)

Ansvarsområder

Kompetanse

Mikrofabrikasjon: opplært i foto og e-stråle litografiske prosesser
Biologi: isolering og vekst av levende celler i primær kultur
Elektrokjemi: elektrokjemiske celler og potentiostater
Data modellering / programmering: PDEase, Basic, Pascal
Elektronikk: analoge kretser (diskrete og integrerte komponenter)
Instrumentering: autonome mikrosystemer for måling av vital fysiologi
 

CV

Mine forskningsinteresser fokuserer på både grunnleggende og anvendte aspekter av nanostrukturerte materialer og mikrosystemteknologi for å kunne studere biologiske prosesser på et fundamentalt nivå samt utvikle bedre bioanalytiske instrumenter. Sammenkoblingen mellom organisk materiale og elektroniske kretser baserer seg ofte på designprinsipper som er hentet fra naturen, og involverer alt fra molekylær gjenkjenning av proteiner til komplette, selvorganiserte mikrosystemer som pro- og eukaryote celler. Tanken er å benytte fordelene bak miniatyrisering til utvikling av nye plattformteknologier som dekker et bredt spekter av biologiske applikasjoner, inkludert overflatekjemi, manipulering og vekst av celler og vev, legemiddelforskning og diagnostikk.
 

Publikasjoner