Evi Petersen

Stipendiat - ikke ansatt
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø ()
Evi Petersen er ansatt som stipendiat i friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, i fire år med 25% pliktarbeid. Doktorgradsprogrammet: kulturstudier. I prosjektet hennes forsker hun på hvordan friluftsliv oppleves og påvirker oss emosjonell. Hun bruker en empirisk tilnærming som er teoretisk inspirert av perspektiver innenfor sosialpsykologi, miljøpsykologi og kulturstudier.

Ansvarsområder

Pliktarbeidet inneholder forskjellig undervisning innenfor emnene som tilbys innen friluftsliv, idrett og kroppsøving på instituttet, på bachelor- og masternivå og videreutdanning. Det inkluderer forelesning, seminar, feltundervisning, veiledning og sensurarbeid.

I tillegg inneholder pliktarbeidet komitéarbeid og søknadsskriving rettet mot forskningsmidler.

 

Kompetanse

 

 

CV

PhD candiate at University of South-Eastern Norway (USN), Institute of Outdoor Life, Sports and Physical Education (2017 - now)

 

  • Teoretisk og praktisk undervisning friluftsliv

· Forelesninger om naturnærvær, sansning og velvære; emosjoners betydning for kropp, bevegelse og helse, på bachelornivå, emnet: Friluftsliv, mennesker og natur; Høst 2020, 2021

· Forelesninger: emosjoners betydning for mennesker-natur relasjon, emnet: Friluftsliv og uterehabilitering, videre utdanning; Vår 2021, Vår 2022

· Emnet: Friluftsliv, mennesker og natur; Høst 2019, 2020, 2021

· Naturnærvær, landskap og sanser; Høst 2020, 2021

 

  • Teoretisk undervisning idrett & kroppsøving

· Forelesninger om vitenskapsteoretiske og empiriske forskningseksempler; emnet: Master i kroppsøving, idrett og friluftsliv, teoretisk                fordypning; Høst, 2018

· Forelesninger om folkehelse, metode og vitenskapelige tilnærminger; emnet: samfunn, kropp, bevegelse; Vår 2019, 2020

  • Veiledning

· Bachelorstudenter (studenter fra friluftsliv, levert i 2019, 2021; studenter på idrett og kroppsøving, levert i 2020).

 

  • Vurdering og sensur

· Vurderingsarbeid av eksamener, mappeoppgaver innenfor emnet: samfunn, kropp, bevegelse (bachelor); Vår 2019, 2020; Friluftsliv, menneske og natur (bachelor); Høst 2019, 2020; uterehabilitering (videre utdanning) vår 2021, vår 2022

 

  • Ekstern oppdrag

·     Ekstern sensor på masteroppgaver ved Universitetet i Oslo UIO, Psykologisk institutt (PSI) og Norges Idrettshøgskole (NIH), Institutt for lærerutdanning og friluftslivstudier (2020/2021)

·     Ekstern sensor på klagesensur ved Norges Idrettshøgskole (NIH), Institutt for lærerutdanning og friluftslivstudier (2020)

·     Ekstern sensor på semesteremner ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)  (2020/2021)

·     Ekstern sensor på semesteremne ved Universitetet i Oslo UIO, Psykologisk institutt (PSI) (2020)

 

  • Administrativ kompetanseutvikling (annen pliktarbeid)

·       Medlem i Redelighetsutvalget for Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Høgskolen i Innlandet (HiNN); Høst 2020 - nå

·       Medlem i komitéen for USN prosjektet «Gjennomgang av USNs doktorgradsutdanning»; Oktober 2019-Mars 2020

·       Nokut sitt systematiske kvalitetsarbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge – intervjudeltakelse; Vår 2019

  •       Medvirkning i søknadsskriving om forskningsmidler på ulike prosjekter

-          Søknad til Templeton World Charity Foundation: «Connecting emotions», prosjektleder; Vår 2021

-          Søknad til forskningsrådet: «Sensemaking, knowledge, and technology in corporeal practices – Exploring the SCKT complex», medvirkende; Høst 2020

-          Deltagelse på idékonkurranse ved USN: «Barfotsko for eldre – en erstatning for besteforeldrenes tøfler?», (prosjektleder); Høst 2020

 

  •  Fagfellevurdering - vitenskapelig tidskrifter

-      ​Journal: Ecopsychology, https://home.liebertpub.com/publications/ecopsychology/300/overview 

-      Journal: Tidsskrift for Norsk psykologforening,  https://psykologtidsskriftet.no/

 

Research assistant at Friedrich-Schiller University Jena, Germany (2015–2017)

Institute of Sport Science, Department of Exercise Physiology

 

M.A. human movement science - University of Hamburg, Germany (2015)

Main emphasis: Health research

M.A. thesis: "Health-related quality of life in older adults – the impact of physical activity & urban green space"

Semester abroad at the University of Vancouver Island, Nanaimo, BC/Canada, Master of Arts Program: Sustainable Leisure Management (2013)

B.A. human movement science (Major), Psychology (Minor) - University of Hamburg, Germany (2011)

B.A. thesis: "Friluftliv – chances and barriers of outdoor therapy in the healthcare system"

Erasmus exchange student at the Universitetet i Agder, Kristiansand/Norway, Bachelor of Arts Program: Friluftsliv (2010)

Publikasjoner

 

Articles 

Murphy, C., MacCarthy, D., & Petersen, E. (2022). Emerging Concepts Exploring the Role of Nature for Health and Well-Being. In R. Brears (Ed.), The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Futures (pp. 1-9). Palgrave Macmillan, Cham. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51812-7_250-1 

Petersen, E., Bischoff, A., Liedtke, G., & Martin, A. J. (2021). How Does Being Solo in Nature Affect Well-Being? Evidence from Norway, Germany and New Zealand. International Journal of Environmental Research and Public Health18(15), 7897. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/15/7897

Hollander, K., Petersen, E., Zech, A., & Hamacher, D. (2021). Effects of barefoot vs. shod walking during indoor and outdoor conditions in younger and older adults. Gait & posture. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2021.04.024

Petersen, E., & Martin, A. J. (2021). Kama Muta (≈ Being Moved) Helps Connect People in and to Nature: A Photo Elicitation Approach. Ecopsychologyhttps://doi.org/10.1089/eco.2020.0032

Petersen, E., et al. (2020). "Walking barefoot vs. with minimalist footwear – influence on gait in younger and older adults." BMC Geriatrics 20(1): 88. https://doi.org/10.1186/s12877-020-1486-3

Petersen, E., Fiske, A. P., & Schubert, T. W. (2019). The Role of Social Relational Emotions for Human-Nature Connectedness. Frontiers in psychology, 10, 2759. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02759

Rahlf, A. L., Petersen, E., Rehwinkel, D., Zech, A., & Hamacher, D. (2019). Validity and Reliability of an Inertial Sensor-based Knee Proprioception Test in Younger vs. Older Adults. Frontiers in Sports and Active Living, 1, 27. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2019.00027/full

Petersen, E., Schoen, G., Liedtke, G., & Zech, A. (2018). Relevance of urban green space for physical activity and health-related quality of life in older adults. Quality in Ageing and Older Adults, 19(3), 158-166.

Petersen, E. & Zech, A. (2016). Einfluss von Spazierengehen auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Senioren [The Influence of strolling on health related quality of life in the elderly]. Jenaer Beiträge zum Sport, 21, 17-19.

Nehm, A. & Petersen, E. (2014). The Sunshine Coast Trail: Tourism to the Sunshine Coast Region, B.C. In N. Vaugeois (Ed.), Case studies in sustainability in the Sunshine Coast, BC (pp. 40-50). Vancouver Island, BC: World Leisure Centre of Excellence at Vancouver Island University.

 

Conference Abstracts (peer-reviewed)

Petersen, E., & Bischoff, A. (2021). Alene i naturen – Hvordan oppleves 48-timers solo?. In Forskning i Friluft 2021: Friluftsliv og høstingstradisjoner i 150 år. Hamar: Norsk Friluftsliv. Access presentation: https://norskfriluftsliv.no/forskning-i-friluft-2021-sesjon-2-fysisk-og-psykisk-helse/ 

Petersen, E. & Schubert, T. (2021). How kama muta connects people to nature. In Social and Community Psychology Conference 2021. Oslo. Short abstract available: https://socialcommunitypsychno.wordpress.com/program/

Petersen, E. (2020). The role of emotions for the relationship of nature connectedness and subjective well-being. 4th Conference on environmental psychology. 19th-20th November 2020. Lillehammer, Norway. 

Petersen, E. (2019). Being moved in nature - its significance for nature-connectedness and well-being. Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health, 16.-18.10.2019, Tilburg, Netherlands

Petersen, E., Tangen, J. O., Schubert, T. (2018). Kama Muta i friluftsliv – emosjoners betydning for velvære og helse. In Forskning i Friluftsliv 2018: Friluftsliv gjennom 150 år. Tønsberg: Norsk Friluftsliv. Access video: https://www.youtube.com/watch?v=N7f-Jb-if8s

Petersen, E. & Zech, A. (2018). Older Adults’ Motives and Barriers towards Physical Activity in Urban Green Space & Its Impact on Health-Related Quality of Life. In Book of Abstracts - Sport, Discriminations and Inclusion: Challenges to face. 15th European Association for Sociology of Sport Conference (p. 46). Bordeaux, France: eass.

Petersen, E., Hamacher, D. & Zech, A. (2017). Effekte von Barfußgehen und minimalistischen Schuhen auf die Gangstabilität von älteren Erwachsenen. In A. Schwirtz, F. Mess, Y. Demetriou & V. Senner (Hrsg.), Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft: Vol. 265. Innovation & Technologie im Sport (S. 67). Hamburg: Feldhaus Ed. Czwalina.

Petersen, E. & Zech, A. (2017). Die Relevanz von naturbezogenen Erholungsräumen für die körperliche Aktivität und die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Älteren. In A. Schwirtz, F. Mess, Y. Demetriou & V. Senner (Hrsg.), Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft: Vol. 265. Innovation & Technologie im Sport (S. 307). Hamburg: Feldhaus Ed. Czwalina.

 

Other forms of publication

Petersen, Evi (2021). TEDTalk: Can VR help foster good health? Prof. Giovanna Calogiuri explains why virtual nature isn't a paradox. GoGreenRoutes blog news (31st May, 2021, access: https://gogreenroutes.eu/news?c=search&uid=Q4hn8w13).

MacIntyre, Tadhg E.; Murphy, Cassandra; Calogiuri, Giovanna; Petersen, Evi & Gallagher, Elaine (2021). The Changing Form of Nature: A Multi-sensory Exploration of Our Connection to NaturePopular scientific lecture, work shop at the nature of cities festival (access: https://tnoc-festival.com/wp/#about).