Francesco Pietro Massel

Professor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5404)