Fred Arne Høifødt

Programkoordinator

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D1-64)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner