Geir Grothen

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen (12034A)

Ansvarsområder

Kompetanse

Forskningsinteresser:

  • Kvalitative metoder
  • Forholdet mellom kunst og institusjonen kunst
  • Ledelse som samtids- og kulturutrykk
  • Forholdet mellom mennesker og dyr

Undervisningsområder og interesser

CV

2021 - Ph.d. i Kulturstudier (USN) Tittel på avhandling: Gjennom museene - møter mellom publikum og kunst.
1995 - Cand.philol med hovedfag i Idéhistorie (Universitetet i Oslo). Tittel på hovedoppgave: Velferdens kultur. Statens kulturbegreper i etterkrigstiden.
1992 - Cand.mag. (Universitetet i Oslo) med fagene Litteraturvitenskap (mellomfag), Idéhistorie (mellomfag) og Øststatskunnskap.
2005 - Teori og metode i faglig veiledning (Diakonhjemmets Høgskole).
2004 - Videreutdanning i psykisk helsearbeid, fordypning i psykososialt arbeid (Høgskolen i Buskerud).

 

Publikasjoner

Du kan også få en oversikt over publiserte tekster på hjemmesiden min, www.grothen.no. Der kan du og lese noen av dem. 

Sjøvoll, Vibeke og Grothen, Geir

"To research by two hands", Nordic Journal of art & research, Volume 11, nr. 1, 2022.

Grothen, Geir

"Hesitation before the impact - The museums and their visitors", Culture Unbound, Volume 14, Issue I, 2022.

Sjøvoll, Vibeke; Grothen, Geir; Frers Lars

"Abandoned ideas and the energies of failure", Emotion, Space and Society, Volume 36, 2020.

Grothen, Geir.

Om Folk&Dyr. Kommentar til utstillingen Folk&Dyr, Galleri F15. 14.januar 2018.

Grothen, Geir. 
"Bruken av kultur - barrierer, incentiver, essenser og intensiteter", Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2016(01), pp.137-154

Grothen, Geir

"Entrepeneurship and culture", First International Conference on Teaching and Learning Cultural Entrepreneurship; 2015-06-10 - 2015-06-12

Grothen, Geir. 
"Vennligst ikke berør kunstverkene - konsumets maskiner", 7th Nordic Conference on Cultural Policy Research; 2015-08-25 - 2015-08-27

Grothen, Geir. 
Bruken av kultur. I: Kulturfagene. En innføring. Scandinavian Academic Press 2010 ISBN 978-82-304-0060-9 s. 261-282

Grothen, Geir og Reksten, Connie. 
Kulturfagene. En innføring. : 2010 (ISBN 978-82-304-0060-9) 282 s.

Grothen, Geir. 
"Mellom selvrealisering og utslettelse", Den 3. nordiske konferanse om kulturpolitikk; 2007-08-23 - 2007-08-24

Grothen, Geir. 
"Språket er en pervers maskin", (kap.) (Nesten) alt du trenger å vite om norsk - 52 om språk. Kunnskapsforlaget 2005 ISBN 82-573-1598-2

Grothen, Geir. 
"Å gå." I: Egentlig : åtte fortellinger om livet. Andresen & Butenschøn AS 2005 ISBN 8276941753 s. 77-83

Grothen, Geir. 
"Om overveldelsens problem", Vinduets nettsider 2004 

Grothen, Geir. 
Her, sa hun : Gyldendal, 2001 (ISBN 8205297606) 207 s.

Grothen, Geir. 
Inn i saligheten, Universitetsforlaget, 1996 (ISBN 9788200228219) 134 s.