Geir Grothen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø (2-335)
Førsteamanuensis i kulturstudier på BA i Kulturledelse og MA i Kulturstudier, studiested Bø.

Ansvarsområder

Kompetanse

Forskningsinteresser:

  • Estetikk, samfunn og makt
  • Forholdet mellom kunst og institusjonen kunst
  • Ledelse som samtids- og kulturutrykk
  • Kvalitative metoder
  • Forholdet mellom mennesker og dyr

Undervisningsområder:

  • Kulturanalyse
  • Visuell kultur
  • Samtidskunst 
  • Kommunikasjon og kreativitet
  • Kulturledelse

CV

2021 - Ph.d. i Kulturstudier (USN) Tittel på avhandling: Gjennom museene - møter mellom publikum og kunst.
1995 - Cand.philol med hovedfag i Idéhistorie (Universitetet i Oslo). Tittel på hovedoppgave: Velferdens kultur. Statens kulturbegreper i etterkrigstiden.
1992 - Cand.mag. (Universitetet i Oslo) med fagene Litteraturvitenskap (mellomfag), Idéhistorie (mellomfag) og Øststatskunnskap.
2005 - Teori og metode i faglig veiledning (Diakonhjemmets Høgskole).
2004 - Videreutdanning i psykisk helsearbeid, fordypning i psykososialt arbeid (Høgskolen i Buskerud).

 

Publikasjoner

Sjøvoll, Vibeke; Grothen, Geir; Frers Lars

Abandoned ideas and the energies of failure, Emotion, Space and Society, Volume 36, 2020.

Grothen, Geir.

Om Folk&Dyr. Kommentar til utstillingen Folk&Dyr, Galleri F15. 14.januar 2018.

Grothen, Geir. 
Bruken av kultur - barrierer, incentiver, essenser og intensiteter I: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2016(01), pp.137-154

Grothen, Geir

Entrepeneurship and culture. First International Conference on Teaching and Learning Cultural Entrepreneurship; 2015-06-10 - 2015-06-12

Grothen, Geir. 
"Vennligst ikke berør kunstverkene" - konsumets maskiner. 7th Nordic Conference on Cultural Policy Research; 2015-08-25 - 2015-08-27

Grothen, Geir. 
Bruken av kultur. I: Kulturfagene. En innføring. Scandinavian Academic Press 2010 ISBN 978-82-304-0060-9 s. 261-282

Grothen, Geir og Reksten, Connie. 
Kulturfagene. En innføring. : 2010 (ISBN 978-82-304-0060-9) 282 s.

Grothen, Geir. 
Mellom selvrealisering og utslettelse. Den 3. nordiske konferanse om kulturpolitikk; 2007-08-23 - 2007-08-24

Grothen, Geir. 
Språket er en pervers maskin. I: (Nesten) alt du trenger å vite om norsk - 52 om språk. Kunnskapsforlaget 2005 ISBN 82-573-1598-2

Grothen, Geir. 
Å gi. I: Egentlig : åtte fortellinger om livet. Andresen & Butenschøn AS 2005 ISBN 8276941753 s. 77-83

Grothen, Geir. 
Om overveldelsens problem. Vinduets nettsider 2004 

Grothen, Geir. 
Her, sa hun : roman. : 2001 (ISBN 8205297606) 207 s.

Grothen, Geir. 
Inn i saligheten. : 1996 (ISBN 9788200228219) 134 s.