Guðbjartur Karl Reynisson

Guðbjartur Karl Reynisson

Stipendiat

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-107A)