Gunnar Nordén

Gunnar Nordén

Professor i jus og rettsøkonomi
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 321)