Gunne John Hegglid

Gunne John Hegglid

Professor II
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn ()