Gunstein Christoffer Egeberg

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (17008)
Gunstein Egeberg er førsteamanuensis innen området profesjonsfaglig digital kompetanse. Ansvarsområdene omfatter undervisning og forskningsoppgaver på fagområdet.

Ansvarsområder

  • Underviser på lærerspesialistordningen for profesjonsfaglig digital kompetanse
  • Koordinerer MOOC-en for profesjonsfaglig digital kompetanse
  • Deltar i forskingsgruppen LÆDIME

 

Kompetanse

  • Mobbing og psykisk helse blant barn og unge
  • Digital kompetanse
  • Prøveutvikling og testteori
  • Metodelære

Publikasjoner

Rapport: Dalaaker, D., Egeberg, G., Guðmundsdóttir, G. B., Guttormsgaard, V., Hatlevik, O. E., Ottestad, G., . . . Tømte, K. (2012). Monitor 2012 - Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetanse i skolen?

Bok: Egeberg, G., Pettersen, G. O., & Thorvaldsen, S. (2008): Digitale ferdigheter og dysfunksjoner i skolen. Tromsø: Eureka forlag.

Vit. Art.: Egeberg, G., Hatlevik, O. E., Wølner, T. A., Dalaaker, D. og Pettersen, G. O. (2011). ”Board or Bored? Et nordisk samarbeidsprosjekt om interaktive tavler.” Nordic Journal of Digital Literacy 1-2 (6): 102-112.

PhD-avh.: Egeberg, G. (2017). The measurement of traditional and cyber forms of bullying and harassment. 

Rapport: Egeberg, G., Hultin, H., & Berge, O. (2016). Monitor skole 2016 - Den digitale tilstanden i skolen (S. f. I. i. utdanningen Ed.). Oslo: Senter ofr IKT i utdanningen.

Vit. Art.: Guðmundsdóttir, G. B., Dalaaker, D., Egeberg, G., Hatlevik, O. E., & Tømte, K. H. (2014). Interactive Technology. Traditional Practice? Nordic Journal of Digital Literacy(01). 

Bokkap.: Gudmundsdottir, G. B., & Egeberg, G. (2014). Digitale ferdigheter. I Janicke Heldal Stray & Line Wittek (red.) Pedagogikk en grunnbok (pp. 534-550).

Rapport: Hatlevik, O. E., Egeberg, G., Gudmundsdottir, G. B., Loftsgarden, M., & Loi, M. (2013). Monitor 2013. Oslo: Senter for IKT i utdanningen.

Vit. Bokkap.: Hatlevik, O. E., & Egeberg, G. (2014). Challenges Arising When Using Field Notes and Video Observations Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces in Education (pp. 79-94): Springer.

Rapport: Monitor (2011): Skolens digitale tilstand. Rapport. Oslo: Senter for IKT i utdanningen.

Vit. Art.: Rønning, J. A., Thorvaldsen, S., & Egeberg, G. (2017). Well-Being in an Arctic City. Designing a Longitudinal Study on Student Relationships and Perceived Quality of Life. Paper presented at the The Interconnected Arctic—UArctic Congress 2016.

Rapport: Søby, M., & Egeberg, G. (2010). Norway country report on ICT in education. Retrieved from Brussels: http://insight.eun.org

Vit. Art.: Thorvaldsen, S.; Egeberg, G.; Pettersen, G.O.; Vavik, L.I. (2011). Digital dysfunctions in primary school: A pilot study. Computers and education. 56.(1) s. 312-319

Publikasjoner i Cristin