Guro Hansen Helskog

Dosent

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5603)
Professor Guro Hansen Helskog has a diverse background that can be categorized under four main areas: 1. General pedagogy with interest in the philosphy of education, history of Bildung (edification/danning), aesthetic education and Bildung (edification/danning) in a mulitcultural and multi religious perspective. 2. Pedagogical Philosophical Practice with a focus on the development and implementation of the Dialogos approach to philosophical dialogues in groups 3. Health and life skill pedagogy with a focus on the development of wisdom. 4. Physical education and health fitness with a focus on group training (aerobic/step-strenght workouts). Also see https://www.cristin.no

Ansvarsområder

 • Prosjekt FILOSOFI OG RETORIKK (Dialogos filosofiske dialoger) for i overkant av 20 lærere fra alle ungdomsskolene i Bærum (fokus på 8.trinn). Fire lærersamlinger høst/vinter 2019- lærerne gjennomfører 20 Dialogosøkter i sine klasser
 • FoUI-prosjektet Visdom, pedagogikk og praktisk filosofi:
  • Utvikling av dialogiske undervisningsformer  og kreativ skrivepraksis i praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
 • Forskergruppen for pedagogisk filosofisk praksis (P3)
 • Utvikling, emneansvar og gjennomføring av PHD/førstelektoremnet PEDAGOGISK KOMPETANSEUTVIKLING OG UTDANNINGSKVALITET sammen med Glenn Egil Torgersen og Andreas Lund
 • ITEPS-modulen PHILOSOPHICAL DIALOGUE innenfor kurset Intercultural understanding and religion
 •  

Kompetanse

Helskog har særlig kompetanse i ledelse av gruppeprosesser, både i form av generell organisasjonsutvikling, klasseledelse og læringsmiljøarbeid, og mer spesifikt i form av filosofiske dialogprosesser. Dette som ledd både i forebyggende arbeid, i utviklingsarbeid og i konflikthåndterings- og forsoningsarbeid.

Nøkkelbegreper i Helskogs forsknings-, utviklings-, og innovasjonsarbeid er begreper som

 • praktisk filosofi
 • pedagogisk filosofisk praksis
 • danning
 • visdom
 • pedagogisk filosofi
 • eksistenspedagogikk
 • folkehelse og livsmestring
 • interkulturell og interreligiøs dialog
 • mangfold
 • dialogisk demokrati
 • psykososialt læringsmiljø
 • klasseledelse
 • kommunikasjon
 • konflikthåndtering
 • tilgivelse
 • forsoning
 • tilhøringhet
 • vennskap
 • humanitet
 • relasjonell spiritualitet 

 

 

CV

2011-dd. FØRSTELEKTOR I PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP ved Høgskolen i Sørøst-Norge.   

Pågående undervisningsområder:

 • Emneansvar for det tverrfaglige Phd- og førstelektorkurset "Pedagogisk kompetanseutvikling og utdanningskvalitet" (10 stp)
 • Pedagogikk i praktisk pedagogisk utdanning (PPU), heltid og deltid campus Ringerike
 • Master i utdanningsledelse, campus Drammen
 • Master i pedagogikk, campus Drammen og Campus Bakkenteigen
 • Modulen filosofisk dialog i valgfaget Intercultural understanding and religion på ITEPS (International teacher education for primary school)
 •  

Tilleggsområder tidligere studieår:

 • Kommunikasjon og konflikthåndtering på grunnskolelærerutdanningen, campus Drammen (GLU)
 • Filosofisk dialog på etterutdanningsstudium i sorg og traumer
 • Filosofisk dialog på etterutdanningsstudium i vold i nære relasjone
 • Veiledning gjennom filosofisk dialog på studier ved Fakultet for helsevitenskap.

Forskningsprosjekter

 • Danning i retning visdom gjennom filosofisk dialog i flerkulturell og flerreligiøs utdanning
 • Understanding oneself and each other through philosophical dialogue in teacher education
 • Kreativ akademisk skriving

 

Utviklingsprosjekter

 • Filosofi og retorikk i ungdomsskolen - et aksjonslæringssprosjekt på oppdrag fra Bærum kommune
 • Utveksling, utvikling og forskning i samarbeid med Savitribai Phule Pune Universitet i India, samt universiteter på Island og i Finland

  Veileder i prosjekt kompetanse for mangfold:

 • Barnehager og skoler i Tønsberg kommune, Vestfold (2014)
 • Barnehager og skoler i Ringerike kommune, Buskerud (2015)
 • Barnehager og skoler i Tinn kommune, Telemark (2017)

Veileder i ungdomstrinn i utvikling

 • Buskerud/Hallingdalskommunene 2013

 

Nettverksdeltakelse

Initiativtaker til europeisk nettverk for dialogisk filosofering (møttes Berlin/Tyskland 2013, Drammen/ Norge 2014, Sofia/Bulgaria 2015 og Rovereto/Italia 2016)

Initiativtaker til norsk nettverk for dialogforskning (sammen med Helge Svare, AFI og Henning Bang, UIO)

 

2004-2010: LEDER/FAGLEDER/FAGKONSULENT VED MODUM BADS SAMLIVSSENTER (nå Kildehuset)

a) Proskjektledelse for utvikling og lansering av kursprogrammet Fortsatt Foreldre.

 • idéutvikling og søknadsskriving
 • intervjuer med fagpersoner
 • skriving av boka "Fortsatt foreldre-GODT NOK samarbeid etter samlivsbrudd".
 • skriving av kursledermanual og arbeidsbok til kursdeltakere.
 • Utvikling og avholding av pilotkurs, både for deltakere og kursledere (fagpersoner som psykologer, familieterapeuter, sosionomer osv).
 • Utarbeiding av kursopplegg til spredning. Temaer: 1. Bruddprosessen 2. Kommunikasjon, konflikt og samspill. 3. Å se barnas livssituasjon. 4. Veien videre (I retning tilgivelse og forsoning?)

Prosjektet gikk i 2010 over til å bli et program i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og tilbys nå ved landets 60 familievernkontorer.

 

 

b) Mentor i verdi- og utviklingsprosjektet Skal-skal ikke

Veileder for Skole- og SFO prosjektet ved Jessheim skole- og ressurssenter i Ullensaker og ved Strømmen oppvekstsenter i Arendal.

 

c) Medredaktøransvar for artikkelsamling om PREP i Norge: Fra teknikk til holdning. Erfaringer med samlivsprogrammet PREP i Norge (utgitt 2005).

 

d) Skriving av utkast til kursledermanual for Regnbueprosjektet – forebyggende familiearbeid for ikke-vestlige minoritetsfamilier. Prosjekt ledet av familieterapeut Atnaf Berhanu Kebreab ved Sentrum familievernkontor.

 

e) Prosjektleder for nasjonal samlivskonferanse. Samabeid mellom Modum Bad- Samlivssenteret og Nasjonalforeningen for folkehelsen. 300 deltakere (2005)

 

f) Medarbeider i forprosjekt til samlivsundersøkelse i Forsvaret - avholding av fokusgruppeintervjuer blant befal og partnere i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret (2005).

 

g) Produksjon/oversettelse av kursmateriell i samlivskursprogrammet PREP- Prevention and relationship enhancement Program. Håndbok for kursledere og parbok til deltakere på kurs, utviklet av bl.a. professor Howard Markman and professor Scott Stanley, University of Denver, Colorado, USA (2004/2005).

 

 

 

2000-2004. LEKTOR VED SØNDRE MODUM UNGDOMSSKOLE, Modum kommune (undervisning i norsk, engelsk, RLE, kroppsøving, praktisk prosjektarbeid, spesialundervisning, norsk II)

 

1996-2000. LEKTOR VED HOVEDGÅRDEN UNGDOMSSKOLE, Asker kommune (undervisning i norsk, engelsk, livssyn og etikk, kroppsøving, dans, spesialundervisning, norsk II)

 

1993: KONSULENT/FORFATTER Utviklet og holdt aerobicinstruktørutdanningskurs over hele Norge i regi av Norges gymnastikk og turnforbund og Norske studenters idrettsforbund.

 

1987-dd: TRENINGSINSTRUKTØR (Universitetsidretten, Bårdar danseinstitutt, Delta treningssenter på Vikersund kurbad). Aerobic, morgengym, step-aerobics, barseltrening, aerobic for gravide, step-styrke, Friskvernstrening.

 

1991 PROSJEKTLEDER for Helsiaden - en helsekampanjeuke ved Universitetet i Oslo (18 deltakere i prosjektgruppa, herunder representanter for Universitetet, Studentsamskipnaden, Kulturavdelingen, Det norske studentersamfund (DNS), Oslostudentenes idrettsklubb, Studentkantinene og Arbeidsforskningsinstituttet)

 

1990-1994: DIVERSE VERV, herunder leder/nestleder/sekretær for Oslostudentenes idrettsklubb. medlem i Studentparlamentet/Studenttinget ved Universtitetet i Oslo, representant i najonal/internasjonal komite, studentrepresentant i Nasjonalt fagråd for univeresitetenes praktisk-pedagogiske utdanning.

 

Utdanning:

Diverse PHD-kurs 2011-2014 (31 ECTS)

Praktisk Pedagogisk utdanning (PPU) 1997

Cand Polit med hovedfag i pedagogikk 1995

Cand mag med historie grunnfag, nordisk språk og litteratur mellomfag, pedagogikk mellomfag 1993

Hospitant i anatomi, fysiologi og medisin ved Norges idrettshøgskole 1992

Diverse treningsinstruktørutdanningskurs 1990-1993

Graduation fra Greeley Central High School, Colorado, USA 1986

 

 

 

Publikasjoner

a) Peer reviewed journal articles

 1. Helskog, Guro Hansen. 2019 (forthcoming): Philosophising the Dialogos way Towards Wisdom in Education. Between Critical Thinking and Spiritual Contemplation. London: Routledge. Monografi 280 sider 
 2. Helskog, Guro Hansen. 2019 (kommer): Om kraften i læreplanidealet tilgivelse - eller Dialogos som visdomsdidaktisk tilnærming I: Nordisk Tidsskrift for Allmen Didaktik
 3. Helskog, Guro Hansen. 2019 (kommer): Fragmentering og disharmoni- eller helse og livsmestring? Oslo: Prismet - religionspedagogisk tidsskrift.
 4. Helskog, Guro Hansen. 2019 (kommer): Om Askeladdens metode - eller essayet som erkjennelsesvei og klokskapsdannende skrivepraksis. I: Norunn Askeland og Iben Brinck Jensen: Kreativ akademisk skriving. Oslo: Universitetsforlaget. Antologibidrag
 5. Helskog, Guro Hansen og Michael Noah Weiss. 2019 (forthcoming). Book review. Lydia Amir. 2017. Rethinking Philosophers Responsibility. Newcastle upon Tyme: Cambridge Scholars Publishing. In: APPA.
 6. Helskog, Guro Hansen. 2018. “Envisioning the Dialogos way towards wisdom”. In Detlef Staude and Eckhart Ruschman (eds): Understanding oneself and each other. Conference proceedings after the 14th conference on philosophical practice in Bern 2017. London: Cambridge Scholar.
 7. Helskog, Guro Hansen. 2018. “Searching for wisdom the Dialogos way”. In Lydia Amir (ed): Practicing Philosophy: Expanding Boundaries, New Frontiers. London: Cambridge Scholar
 8. Helskog, Guro Hansen. 2016. Bildung towards wisdom through dialogue in teacher education. Arts and humanities in higher education. Special issue on dialogue edited by Hannah Marije Althorf

 9. Helskog, Guro Hansen. 2015. The Gandhi Project: Dialogos philosophcal dialogues and the ethics and politics of intercultural and interreligious friendship. Educational action research. I: 1-20 DOI:10.1080/09650792.2014.980287
 10. Helskog, Guro Hansen. 2015. Re-imagining Bildung zur Humaniät. How I developed the Dialogos approach to practical philosophy through action inquiry research. Educational Action Reseach. DOI: 10.1080/09650792.2015.1013048.  

 11. Helskog, Guro Hansen. 2014. "The healing power of Dialogos dialogues: Transformative learning through dialogical philosophizing." Open Journal of Social Sciences 2 (11):79-83. DOI: 10.4236/jss.2014.211011. 

 12.  Helskog, Guro Hansen. 2014. Justifying action research. Educational action research 1:4-20. http://dx.doi.org/10.1080/09650792.2013.856769 (Level 2) Helskog, Guro Hansen. 2014. The Gandhi Project: Dialogos philosophical dialogues and the ethics and politics of intercultural and interfaith friendship. Educational action research. I: 1-20 DOI:10.1080/09650792.2014.980287. 

 13.  Stokke, Christian and Guro Hansen Helskog. 2014. "Promoting dialogical democracy. Dialogos dialogues in intercultural and interfaith education". Studies in interreligious dialogue.

 14. Helskog, Guro Hansen og Christian Stokke. 2014. "Enhancing relational spirituality. Dialogos dialogues in intercultural and interfaith education. Studies in interreligious dialogue".

 15. Helskog, Guro Hansen. 2014. "Moving out of Conflict into Reconciliation. Bildung through Philosophical Dialogue in Intercultural and Interreligious Education". Educational action research 3:340-362. http://dx.doi.org/10.1080/09650792.2014.882262.

 16. Helskog, Guro Hansen. 2012. Danning i retning av menneskelig modenhet og visdom gjennom filosofisk dialog? [Education towards human maturity and wisdom through philosophical dialogue?] Norsk Filosofisk tidsskrift 1: 46-58.

 17. Helskog, Guro Hansen.2003. Grunnskolens lese- og skriveopplæring. Et danningsperspektiv. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 5-6: 370-377.

 18. Helskog, Guro Hansen 2003. Den humanistiske dannelsen og 1990-tallets utdanningsreformer. Norsk Pedagogisk tidsskrift 1-2: 20-36.

 19. Helskog, Guro Hansen og Bratholm, Berit. 2002. Om veiledende vurdering. Refleksjoner med utgangspunkt i et case. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4: 322-329.

  b) Peer reviewed book chapters

 20. Helskog, Guro Hansen. The Dialogos way towards wisdom. Fortcoming in: New frontiers in philosophical practice, edited by Lydia Amir. London: Cambridge Scholars.

 21. Helskog, Guro Hansen. 2013. Profesjonell dannelse gjennom filosofisk dialog. Refleksjon - bevisstgjøring - modning.[Professional Bildung through philosophical dialogue. Reflection – enlightenment - maturation] I: Lars Gunnar Lingås og Knut Rune Olsen (eds): Pedagogisk veiledning [Pedagogical guidance]. Oslo: Gyldendal Akademisk 2013.

 22. Helskog, Guro Hansen. 2012: I retning av forsoning og et bedret læringsmiljø? En interaktiv konflikthåndteringsaksjon i videregående skole. [Towards reconciliation and a better learning environment? An interactive conflict resolution project in upper secondary school] I: Sjøvold, Jarle (ed): Entrepenørskap i utdanningen. Aksjonsforskning for endring av skolens kultur. Trondheim: Tapir akademisk forlag. 2012.

 23. Helskog, Guro Hansen. 2011. Danning gjennom filosofisk dialog. En mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? [Education through philosophical dialogue. An opportunity for the multicultural and multi religious society?] I: Hagtvedt, Bernt og Gorana Orgnjenovic: Dannelse. Tenkning, modning, refleksjon. Oslo: Dreyer forlag 2011. Gave til universitetet i Oslo i forbindelse med 200 årsjubileet 2011.

 24. Helskog, Guro Hansen. 2008. The Norwegian State – a Relationship Educator. In Benson and Callan: What Works in Relationship Education? Lessons from Academics and Service Deliverers in the United States and Europe. Peer reviewed.

 25. Hansen, Guro. 1996. 1990-årenes danningsdiskurs – eller humanismens vilkår i vår tid. [The Bildungs-discourse of the 1990s – or the conditions for humanistic pedagogy in our age]- Hovedoppgave [master thesis]. Skrift nr. 55 i KULTs skriftserie, Norges Forskningsråd.

  c) Reports

 26. Helskog, Guro Hansen. 2013. Democracy and Diversity in Education. Konferanserapport. Series/Report: Rapporter fra Høgskolen i Buskerud; 94 Permanent link: http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_43076 http://hdl.handle.net/11250/142046 

 27.  Melby, Heidi and Guro Hansen Helskog. 2005. Rapport fra samlivsundersøkelse i Forsvaret (Hæren, Marinen og Luftforsvaret). [Report from a study of couple relationships in the Norwegian military (army, navy and air force). Vikersund Modum Bad - Samlivssenteret.

  d) Books and pedagogical material:

  Field 1: Practical philosophy/dialogical didactics 

 28.  2009: Helskog, Guro Hansen og Ribe, Andreas. 2009. Dialogos. Veiledning for lærere og samtaleledere. [Dialogos – Practical philosophy in school. Guide for teachers and dialogue leaders ] Bergen: Fagbokforlaget.

 29.  2008: Helskog, Guro Hansen og Ribe, Andreas. 2008. Dialogos. Praktisk filosofi for skolen. [Dialogos- practical philosophy in school] Bergen: Fagbokforlaget

 30. 2007: Helskog, Guro Hansen og Ribe, Andreas. 2007a. Dialogos. Filosofi for ungdomstrinnet. Elevbok 9. trinn. Oslo: Forlaget fag og kultur.

 31. 2007: Helskog, Guro Hansen og Ribe, Andreas. 2007b. Dialogos. Filosofi for ungdomstrinnet. Lærerveiledning 9. trinn. Oslo: Forlaget fag og kultur.

 32.  2006: Helskog, Guro Hansen. 2006.a. Dialogos. Filosofi for Ungdomstrinnet. Elevbok 8. trinn. Oslo: Forlaget fag og kultur.

 33.  2006: Helskog, Guro Hansen. 2006b. Dialogos. Lærerveiledning 8. trinn. Oslo: Forlaget fag og kultur.

  Field 2: Psychology and pedagogy of parental separation: Relationship education

 34. 2007: Helskog, Guro Hansen og Kristin Tafjord Lærum. 2007. Fortsatt foreldre. GODT NOK samarbeid etter samlivsbrudd. [Continued Parenthood. Cooperating WELL ENOUGH after parental separation] Vikersund. Modum Bad – Samlivssenteret. (Collection of 30 texts based on interviews with ten well known Norwegian and Danish scholars in the field of child psychology/family psychology/existential psychology/conflict management).

 35.  2007: Helskog, Guro, Thuen, Frode, Ek, Gunvor og Ribe, Andreas: Fortsatt Foreldre. Pedagogisk veileder for kursledere. [Continued Parenthood. Cooperating WELL ENOUGH after parental separation. Pedagogical Manual for Course Leaders] Modum Bad - Samlivssenter

 36. 2007: Helskog, Guro Hansen og Frode Thuen: Fortsatt Foreldre. Arbeidsbok for foreldre. [Continued Parenthood. Cooperating WELL ENOUGH after parental separation. Workbook for parents] Modum Bad – Samlivssenteret

 37. 2007: DVD with power point presentation and material for professionals (psychologists, family therapists, social workers) who wants to become course leaders.

  Field 3: Psychology and pedagogy of couple interaction: Relationship education

 38. 2006: Co-author to manuscript for the DVD-movie course «Din for evig?» - [Forever yours?] Communication course for couples for home use.

 39. 2005: PREP (Prevention and relationship enhancement program) - Håndbok for kursledere. [Handbook for course leaders] Material based partly on translation of research and development carried out mainly by Scott Stanley, Howard Markman and Susan Blumberg from the University of Denver, in addition to Norwegian research, in order to adjust to a Norwegian cultural context. Modum Bad – Samlivssenteret.

 40. 2005: PREP (Prevention and relationship enhancement program) - Arbeidsbok for par [Workbook for couples]. Written on the basis of Håndbok for kursledere. Modum Bad – Samlivssenteret.

 41. 2005: Lærum, Kristin og Helskog, Guro Hansen (red). 2005. Fra teknikk til holdning. Erfaringer med Samlivskursprogrammet PREP i Norge. [From technique to attitude. Experiences with the relationship education program PREP (Prevention and relationship enhancement program) in Norway] Vikersund: Modum Bad – Samlivssenteret

  Field 4: Physical health promotion – aerobic instruction 

 42.  1993. Hansen, Guro, Karin Danielsen and Eva Cudrio. 1993. Grunnkurs for aerobicinstruktører. Teori og praksis for instruktører. Norges Gymnastikk og Turnforbund og Norske Studenters Idrettsforbun

e) Conference presentations, workshops, posters and seminars

   2016: Workshop at KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter/ Criminal care`s education center) on philosophical dialogues as a means to promote self-reflection and change. For prison workers. Invited

   2015: Hosting a Socratic dialogue and lecture with Marije Althorf at Buskerud and Vestfold University College fall 2015: Creating a Common World in Education Through Philosophical Dialogue. Topic of dialogue: What is a good community? November 2015.

2015: Participation in the third expert colloquium in the European Society for dialogical philosophizing in Sofia, Bulgaria, July 2015

2015: Workshop at School of arts and humanities, St.Mary`s University: On the relationship between rhetoric and dialogue. February 2015.

2014. Presentation at the conference Re-imagining human organized by the International Society for Religion, Literature and Culture in Leuven, Belgium

2014. Presentation at the conference Psychology and Health in Beijing, China. Member of organizing committee.

2014. Host of the second expert colloquium in the European Society for dialogical philosophizing in Drammen, Norway, July 18th to July 21st 2014. The colloquium is organized in collaboration between Norwegian network on dialogue research, SFCP (Society for the furtherance of critical philosophy) and PPA (Politisch Philosophische Akademie).

2014. Presentation in Norwegian Network for Dialogue research: "Researching philosophical dialogue"

2014: Presentation in Buskerud and Vestfold University College research group on pedagogical texts. The text dimension in the study «Bildung through philosophical dialogue».

2013: Half-day seminar about philosophical dialogue in interreligious work. With employees at Kirkelig dialogsenter (Church Dialogue Center); 2013-02-28

2013: Poster at the conference Democracy and Diversity in Education; 2013-03-13: "Dialogos - Practical Philosophy in School. A Cosmopolitan Approach".

2013: Presentation at the conference Philosophizing through dialogue, a collaborative conference held by SFCP (Society for the furtherance of critical philosophy), PPA (Politisch Philosophische Akademie), GSP and the Institute of Comparative Ethics at the Free Universtity of Berlin. Berlin, 26 July to 2 August 2013: "How can philosophical dialogues conducted over time contribute in human Bildung and relationship building in multicultural and multi faith education?"

2013: Participation in expert colloquium August 1st-August 2nd held by SFCP (Society for the furtherance of critical philosophy), PPA (Politisch Philosophische Akademie). Here I initiated the founding of European society for dialogical philosophizing.

2013: Speaker at Skolelederdagene (National conference for school leaders and administrators) at the Institute for teacher education and educational science at University of Oslo. Title of presentation: Profesjonell dannelse and profesjonell ledelse i skolen. (Professional Bildung and professional leadership in schools). June 25th 2013.

2013: Paper presentation at Buskerud University College international conference on "Democracy and diversity in Education" March 13th 2013: "The Gandhi Project: Towards respect and mutual understanding?"

2012: Paper presentation at Buskerud University College seminar series "Citizenship, human rights and diversity in education": " The possibilities and limitations of multicultural and multi faith dialogue in education"

2012: Workshop: Eksistens, etikk og verdier [Existence, ethics and values]. Preparations for humanistic confirmation: Norwegian humanist association. January 21st 2012

2012: Invited participant in panel debate under Rektorforum for folkehøgskolene 2012, on November 15th 2012. Title of debate: «Eksistensialle og filosofiske spørsmål i Frilynt folkehøgskole» [Existential and philosophical questions in Frilynt Folkehøgskole]. Panel included consisting of professor Finn Thorbjørn Hansen, former rector at Nansenhøgskolen, Dag Hareide, Benedicte Hambro, Arild Mikkelsen and me.

2011: Paper presentation at the international conference "Discourse Power Ethics" University of Plymouth, England: "Philosophical reflection in the multicultural classroom".

2011: Lecture/workshop at NOLES Network meeting 24th of October 2011. Title of presentation: "Danning og fellesskapsdannelse gjennom filosofisk dialog – utvikling av muntlige ferdigheter" [Bildung and community building through philosophical dialogue – development of oral skills].

2011: Livet etter 22.juli 2011. Danning til humanitet gjennom filosofisk dialog. [Life after July 22.2011. Education in promotion of humanity [Bildung zur Humanität] through philosophical dialogue]. Workshop at district meeting in Frilynt folkehøgskole. Inspired the development of a national project on philosophical dialogue in Folkehøgskolene.

2011: Presentation at meeting for parents at Stalsberg primary school on March 17th 2011. Title of presentation: Man in the mirror. Den vanskelige voksenrollen. [Man in the mirror. The difficult role of the adult].

2010: The conference FOU i praksis, Trondheim (Norway): Workshop on philosophical dialogue and the Norwegian paragraph on aims in Education (The Norwegian Educational Act, 1st §)

2010: Paper presentation at Veilederkonferansen, Oslo University College. "Philosophical dialogue in guidance and tutoring work".

2010: Workshop at Djupskolens D-dag, October 21st 2010. Title of workshop: «En lærer påvirker evigheten - om læring og læringsglede i og utenfor skolen»[A teacher affects eternity – about learning and the joy of learning inside and outside school].

2010: Presentation at meeting for parents at Søndre Modum Ungdomsskole (secondary school) on April 20th 2010. Title of presentation: «Man in the mirror - mobbing og skolemiljø» [Man in the mirror – bullying and school culture].

2009: Presentation in the Ministry for culture and church issues on December 12th 2009. Title of presentation: I GANDHIS ÅND- filosofiske samtaler i flerkulturelt og flerreligiøst dialogarbeid [IN GANDHI`S SPIRIT – philosophical dialogues in multi cultural and multi religious dialogue work].

2009: Paper presentation at the Nordic-Baltic conference "Thinking aloud" on philosophy and democracy in schools, University of Reykjavik, Iceland: "Practical philosophy as Relationship Education".

2009: Paper presentation at the international conference on philosophical practice/Socratic dialogue "Reason and the Role of Dialogue" in Chichester, England: "Becoming human – practical philosophy as Relationship Education".

2009: Presentation/lecture at the WHO World Mental Health Day on 13th of October 2009 - a day for global mental health education, awareness and advocacy. Title of presentation: «Det går opp og ned her i livet - kunsten å forvandle erfaring til visdom.[Life goes up and down – the art of transforming experience to wisdom] Drøbak (Norway)

2009: Kunsten å være livsledsager - å gjøre hjemmet til et godt sted å være for alle [The art of being a companion for life – making the home a good place to be for all]. Course for employees in Statoil on September 24th 2009.

2008: Participation in creation of European Network on Family Separation May 6ht – May 8th 2008. Title of contribution: Continued parenthood - Cooperating WELL ENOUGH after relationship break up. Prague (Czech republic)

2008: Paper presentation at the international colloquium on relationship education in the Parliament, London, United Kingdom: "What works in relationship Education?" Title of presentation: "The Norwegian State – A Relationship Educator".

2008: Speaker at the National conference of students of pedagogy on October 10th 2008. Title of presentation: Fortsatt Foreldre - GODT NOK samarbeid etter samlivsbrudd.

2008: Presentation at network meeting in Skal-skal ikke – an institution based value developmental project - March 14th 2008. Title of presentation: «Samfunnets forventninger – pedagogens frirom» [Societal expectations – the free space of the pedagogue].

2008: I begynnelsen var visdommen-filosofiske samtaler med barn og ungdom [In the beginning was wisdom. philosophical dialogues with children and adolecents]. Workshop with employees in Borg bispedømme on february 12th 2008.

2008: Presentation at seminar for employees in Statoil May 19th 2008. Title of presentation: Kommunikasjon i parforholdet [Communication in your couple relationship].

2008: SAMLIVSBRUDD: Fortsatt Foreldre - GODT NOK samarbeid etter samlivsbrudd. [RELATIONSHIP BREAKUP/ DIVORCE: Continued parenthood - Cooperating WELL ENOUGH after relationship break up]- Tidsskrift for helsesøstre 2008 (1) s. 25-27

2008: Presentation at dialogue seminar for Samlivssenteret – Modum Bad December 8th 2008. Title of presentation: Visdom i relasjoner [Wisdom in relations]

2007: Paper presentation at the Skal-Skal ikke/Kristent pedagogisk forum conference October 23rd 2007. Title of presentation: Filosofiske samtaler med barn. [Philosophical dialogues with children]. Stjørdal (Norway)

2007: Presentation at seminar for teachers and assistants at Strømmen oppvekstsenter, Arendal, Norway on October 31st 2007. Title of presentation: «Tverrkulturell dialog mellom skole og barnehage". [Intercultural dialogue between school and kindergarden]

2007: Whole day course for employees at Voksenopplæringen [adult education], Sola, Norway at October 4th 2007. Title of course: «Ledelse av tverrkulturell dialog» [Facilitation intercultural dialogue].With Øyvind Olsholt from Barne- og ungdomsfilosofene (BUF).

2007: Workshop- Foreldre etter samlivsbruddet [Parents after divorce] on May 5th 2007. Foreningen 2 foreldre. Øvre Eiker (Norway)

2007: Presentation at seminar for teachers and assistants at Strømmen oppvekstsenter, Arendal, Norway on octobre 31st 2007. Title of presentation: «Tverrkulturell dialog mellom skole og barnehage". [Intercultural dialogue between school and kindergarden]

2006: Filosofiske samtaler i skolen. Forlagskursserie til Kunnskapsløftet [Philosophical dialogues in school. Series of courses for the Publisher concerning the educational refom «Kunnskapsløftet»]; Fag og kultur January 1st - January12th 2006

2005: Organizing «Filosofisk praksishelg for filosofiske praktikere» [Philosophical practice weekend for philosophical practitioners] from November 4th – November 5th 2005. With Ariane Schjelderup and Øyvind Olsholt:

2005: Organizing «Filosofisk praksishelg for filosofiske praktikere» [Philosophical practice weekend for philosophical practitioners] from November 4th – November 5th 2005. With Ariane Schjelderup and Øyvind Olsholt:

2004: Key note speaker at the annual conference for Hørselshemmedes landsforbund [National Associaton for Hearing Impaired] on November 10th 2004: Title of presentation: Kommunikasjon- et spørsmål om liv eller død. [Communication – a matter of life or death].

 

 

F) PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATE, interviews in media, newspaper chronicles and smaller contributions. Some samples:

2013: Helskog, Guro Hansen: Filosofi som medisin mot mobbing. Chronicle in the regional newspaper Drammens tidende 2013

2013: Helskog, Guro Hansen: Fra "Et dukkehjem" til mulighetenes marked. Chronicle in the regional newspaper Drammens tidende 2013 

2013: Helskog, Guro Hansen: Med kraft til å forandre verden. Chronicle in the regional newspaper Drammens tidende 2013

2013: Helskog, Guro Hansen: Om flagg og flerkulturalitet. Chronicle in the regional newspaper Drammens tidende 2013

2013: Helskog, Guro Hansen: Om kuldegrader og norsk kultur. Chronicle in the regional newspaper Drammens tidende 2013

2013: Helskog, Guro Hansen: Om å velge å se etter det gode. Chronicle in the regional newspaper Drammens tidende 2013

2013: Helskog, Guro Hansen: Om filosofiske samtaler [About philosophical dialogues]. Booklet no. 1 in the series Verktøykassa [The tool kit] published by Kristent Pedagogisk Forum [Christian Educational Forum], supporting Christian faith education.

2012: Guro Hansen Helskog and Tony Burner: Misforstått om utdanningens mål [Misconceptions about the aims of education]. Chronicle in the national newspaper Dagbladet August 31st 2012.

2012: Helskog, Guro Hansen. Forebygging som grunnmursbygging - eller livet etter Breivik. Chronicle in the regional newspaper Drammens tidende 2012.

2012: Helskog, Guro Hansen: «Helhetlig mennesketilblivelse gjennom filosofisk dialog?» [Becoming fully human through philosophical dialogue?] Folkehøgskolen 2012 (1) s. 28-30

2012: Helskog, Guro Hansen: «Om erkjennelse og utvikling av klokskap gjennom filosofisk dialog».[About enlightenment and development of prudence through philosophical dialogue] Folkehøgskolen 2012 (2) s. 12-14

2010: Helskog, Guro Hansen: Kraften i den gode dialogen. Favn 2010 (2) s. 6-9

2009: Interview about the Gandhi Project on national TV-2: God morgen Norge. Dialog på tvers av kultur og religion.[Dialogue across culture and religion] Desember 8th 2009

2009: Interview in the national newspaper Aftenposten on Desember 30th 2009. Title of story: Filosofi skal gi fred i skolegården [Philosophy shall contribute to peace in the school yard]. Journalist: Cathrine Hellesøy.

2008: Interview about Fortsatt Forelde – GODT NOK samarbeid etter samlivsbrudd [Continued parenthood – Cooperating WELL ENOUGH after family separation] in the national newspaper Aftenposten on February 5th 2008. Title of text: "Mc Donalds idag igjen?».   

2007: Interview on National TV – Lørdagsrevyen NRK on November 15th 2007. about Fortsatt Foreldre [Continued parenthood]

2007: Interview on national TV2 on November 21st 2007: Foreldre på kurs for å lære og samabeide. [Parents attend course to learn how to cooperate-]

1997: Interview (main guest) in the national TV-program series Nautilus on NRK 2 about my master thesis on Norwegian educational policies and -culture in the 1990s. The program series was financed by the Norwegian Research Council. It presented results from Norwegian cultural research.

1994. Mine mange møter med ministeren. Essay in Pedagogisk Profil. Journal of pedagogy students at the Univeresitetet i Oslo.

1993: Mellom jord og ord. ("Between earth and words" - on identity). Essay in Pedagogisk Profil. Journal of pedagogy students at the Univeresitetet i Oslo.

1993: Bondestudent på jakt etter Frons Urbana ("Farmerstudent searching Frons Urbana" (the spirit of the city). Essay in Universitas, the student newspaper at the Universitetet i Oslo.

1993. Over tregrensa ("Above the three level" - on trancendence). Essay in Universitas, the student newspaper at the Universitetet i Oslo.

1993. Norges mest intelligente studentansamling? (Norway`s most intelligent group of students? On the relationship between intelligence, integrity and wisdom).

 

 

g) GRANTS/SCHOLARSHIPS

2010: Work stipend from the Norwegian non-fiction authors` and translators` association for project on practical philosophy in multicultural and multi religious education.

2008: The Gandhi stipend from the Royal Department of Church and Cultural Affairs (funded for the development of knowledge and methods for the enhancement of dialogue in the multicultural and multi religious society). My project: Trying out the Dialogos approach to dialogical philosophizing in a multicultural and multi religious group of 8-10 participants.

1994: Student fellowship from the Norwegian Research Council over the KULT program. Participant in Skole-KULT/Danningsprosjektet. Project leader: Professor Lars Løvlie.