Håkon Svendsen

Universitetslektor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-347)
Master Degree (Master of management ) med spesialisering bl.a. økonomistyring, strategisk ledelse, og investering og finansiering og Leadership navigation fra Handelshøyskolen BI. Har operasjonell erfaring i strategiarbeid, ledelse, økonomistyring, finans, analyser(økonomi, strategi), prosjektstyring , regnskap fra A til Å og rapportering til eier/styre og toppledelse . Har også erfaring i forretningsutvikling, oppkjøp av virksomheter (utarbeide due diligence), implementering av nye virksomheter i et større konsern, etablering av konsernmodell, re vitalisering, effektivisering av verdikjeden og etablering av nye forretningsområder. Har som bi-jobb, forelest i over 15 år på Høyskolen i Telemark (HIT) / USN som høyskole/universitets lektor innen fagområde bedriftsøkonomi, innføring i Regnskap, bedriftens økonomi, finansregnskap med analyse, driftsregnskap og budsjettering, investering og finansiering. Har også undervist i matematikk på Søve videregående VG3 (2PY). Har leder-erfaring i fra energibransjen i 13 år, entreprenørbransjen(elektro) 13 år og forskjellige produksjonsbedrifter i over 5 år.

Ansvarsområder

Universitetslektor

Fagområder: Bedriftsøkonomi og finansregnskap.

Programkoordinator for Bachelor i Økonomi og ledelse

Tidligere arbeidserfaring:

2013-04-2017-08 - Norproff AS/ Eksterngransking 

Sonesjef Østlandet:

Arbeidsoppgaver som gransking, analyser, avdekke økonomisk kriminalitet og utroskap,  sakkyndig i rettsaker, 

Bedriftsrådgiver, QHSE Advisor:
Kompetanse innen:Administrasjon, Risikostyring, Kvalitetssystemer,Kvalitetsrevisor, Finans, Strategisk ledelse, Regnskap (A til Å), Skatt, Økonomistyring, Prosjekt ledelse, Gransking.
 

2010-08 ‑ 2013-04 Kragerø Energi AS
Administrerende direktør/ Konsernsjef

Beskrivelse Stilling innebærer totalansvar for hele virksomheten (konsern), med forretningsområder innen bredbånd, installasjons
virksomhet, nettvirksomhet. Kan vise til gode resultater og har etablert nytt forretningsområde innen krafthandel samt omdannet
installasjons virksomheten til eget AS og etablert konsernstruktur. En viktig del av rollen er også å etablere gode forhold til både eier,
styret, media og samfunnet for øvrig

2008-10 ‑ 2010-08 Corus Byggesystemer AS/ Tata steel
Økonomidirektør/Finacial Controller

Beskrivelse Stillingen innebar det totale ansvar for økonomi og regnskap samt med personalansvar for ansatte i økonomiavdelingen. I
stillingen var det også rapporteringsansvar til konsern og styret. Mye analyse /utviklingsarbeid for å vurdere lønnsomhet,
markedspotensial samt forbedrings områder i den totale business i Norge.

2001-11 ‑ 2008-10 Statkraft Energi AS
Stabssjef
Stilingen innebar ansvar for HMS, kvalitet, Økonomi og personal, men ble spisset mot økonomi
(Controller) med sentrale oppgaver innen VVO-analyser, økonomiske-analyser, økonomi rapportering,
måltalloppfølging, prognoseprosess, samt grunnlagsdata til Balansert Mål Styring for forretningsområdet
kraft produksjon. Jobbet mye med lønnsomhetsanalyser i prosjekter, og analyser med
skatteberegninger/fordelinger mellom flere kommuner m.m. Har også jobbet med utenlandsprosjekter i
Makedonia og Albania. Har videre laget mange modeller for kostnadsoppfølging, analyser og drevet bl.a.
opplæring i prosjektstyringsverktøyet cProject i SAP.

1989-07 ‑ 2001-11 Sønnico Installasjon AS
Økonomisjef/Controller

Beskrivelse Ansvar for utarbeidelse av årsoppgjøret m/selvangivelser sentralt i konsernet. Stillingen innebar oppfølging/ansvar for
regnskaper /økonomistyring i alle avdelinger i selskapet og foretok bl.a. en utdypende kontroll av regnskapene hvert tertial. Stillingen
innebærer også ansvar for å utarbeide "Due Diligence " (verdsettelse /vurdering og oppkjøp av alle nye selskaper i konsern ).
Stillingen var meget sentral (økonomidirektørens høyre hånd) og innebar både rådgivning samt å fatte beslutninger innenfor både....
1986-01 ‑ 1989-06 Ulefoss Karosseriofabrikk AS
Økonomisjef/direktør
Beskrivelse Hovedoppgavene å etablere intern kontroll , adm. rutiner, foreta regnskapsføring, (avdeling, prosjekt),fakturering og lønn
for hele UK-gruppen samt datterselskaper i Trondheim (Aluwi A/S) , Larvik (Istrail A/S), og implementering til edb. IBM-PC AT modell
2 og micro80 adm. system. Videre ansvar for å legge opp kalkylesystem (for/etter), og rapporteringssystem til konsernet, utarbeide
budsjetter, månedsoppgjør , årsoppgjør, og konsernregnskap med analyser. Også andre PC Dos baserte programmer som regneark,
tekstbehandling, m.v. Var også ansvarlig for utarbeidelse konsern- årsoppgjør m/selvangivelser samt kontaktperson mot selskapets......
1984-08 ‑ 1986-01 Teli AS
Økonomisjef

1983-01 ‑ 1984-07 Telemark data AS
Systemerer/Progammerer

 

Kompetanse

Utdanning:

2003-03 ‑ 2003-12 NTNU
Spesialisering i Prosjektledelse
1996-08 ‑ 1999-06 handelshøyskolen BI
Degree Master of management
Spesialisering i Strategisk ledelse, investering og finansiering og Leadership navigation
1992-08 ‑ 1993-06 Handelshøyskolen BI
Siviløkonom m/fordypning i økonomistyring og skatt.
1982-08 ‑ 1982-12 HIT Bø i Telemark
Revisjon
1981-08 ‑ 1982-06 HIT Bø i Telemark
1 årig studium i mattematikk
1979-08 ‑ 1981-06 HIT Bø i Telemark
Høyskole-kandidat m/mange tilleggsfag


 

 

CV