Halvor Austenå

Seniorrådgiver
Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Stab utdanningsavdelingen
Campus Vestfold ()
From 1. August 2016 until 31. July 2020 Vice rector for education and quality of education From 1. August 2022 Senior Advicor Departement of Education. Secretary Committiee for Quality of Studies (UFU)

Ansvarsområder

  • Quality management in higher education
  • Accreditation and revisions of studies
  • Quality systems
  • University strategies

Kompetanse

Ph.d. from NTNU. Dissertation title: “The facilitating organization of cluster initiatives: Can it promote innovation?”

Master of science from NTH: Physics with specialization in biophysics and medical technology

Master in reforms in public sector from BI (30 ECTS)

Expert of quality system assessment for Norwegian, Swedish, Danish and Finnish national accreditation institutions

 

CV

Utdanning

1985: Sivilingeniør fra NTH. Linje for teknisk fysikk, retning biofysikk og medisinsk teknologi

2002: Handelshøyskolen BI. 10 vekttall delmaster ”Strategisk omstilling i offentlig sektor”

2011: PhD fra NTNU. Tittel på avhandling: “The facilitating organization of cluster initiatives: Can it promote innovation?”

Yrkeserfaring

1986-2015 Høgskolelektor / førsteamanuensis. Høgskolen i Sørøst Norge (via Horten Ingeniørhøgskole, Høgskolesenteret i Vestfold, Høgskolen i Vestfold, Buskerud og Vestfold)

1992-1994 Avdelingsleder elektronikk – Høgskolesenteret i Vestfold

1994-2000 Dekan avdeling for realfag og ingeniørutdanning

I perioden:

  • Prosjektleder for Regional Utvikling SMB Høgskole (RUSH)-programmet ved Høgskolen i Vestfold.
  • Prosjektleder for REGINN (Reetablering av Electronic Coast)

2000-2007 Rektor ved Høgskolen i Vestfold

2007 Engasjert daglig leder for Borre Havarivernskole FKF ved overføring til Norges Maritime Utdanningsenter AS

2007-2011 Seniorrådgiver Høgskolen i Buskerud. Prosjektleder for Kunnskapsutviklingsdelen av Norwegian Center of Expertise i Systems Engineering på Kongsberg.

2007-2010 PhD-kandidat Edwor-programmet NTNU.

2011-2013 Dekan ved avdeling for ingeniørutdanning, Høgskolen i Bergen

2014-2016 Fakultetsdirektør ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold – Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap. Fra 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge

2016-2020 Viserektor for utdanning og studiekvalitet ved Universitetet i Sørøst Norge (USN)

2020-2022: Seniorrådgiver rektors stab.

2022-d.d.: Seniorrådgiver Avdeling for Utdanning (AUS): Ansvar akkrediteringer og revisjoner studieprogram. Utredninger og analyser. sekretær UFU

Utvalg av verv

2008 – dd

-       Sakkyndig for NOKUT vurdering av høgskoler kvalitetssystemer. Har deltatt i vurdering av kvalitetssystemet på følgende institusjoner: Diakonhjemmet Høgskole, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik (leder for den sakkyndige gruppen), Politihøgskolen (leder for den sakkyndige gruppen), Bjørknes Høyskole (leder for den sakkyndige gruppen),

-       Leder for gruppen som vurderte Bjørknes Høyskoles søknad om å bli akkreditert som høgskole

-       Leder for komite som vurderte Handelshøyskolen BIs og Samisk Høgskoles systematiske kvalitetsarbeid for NOKUT

2015-2020

Sakkyndig FINEEC - det finske NOKUT. Komitemedlem audit Åbo Akademi

Sakkyndig Danmarks Akkrediteringsinstitusjon. Komitemedlem audit Syddansk Universitet

2011-2013

Nestleder Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

1998-2000

Leder Nasjonalt Råd for Ingeniørutdanning

2016-2020

Nestleder UHR Utdanning