Halvor Austenå

Seniorrådgiver

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Stab utdanningsavdelingen
Campus Vestfold ()
From 1. August 2016 until 31. July 2020 Vice rector for education and quality of education

Ansvarsområder

  • Quality management in higher education
  • Accreditation and revisions of studies
  • Quality systems
  • University strategies

Kompetanse

Ph.d. from NTNU. Dissertation title: “The facilitating organization of cluster initiatives: Can it promote innovation?”

Master of science from NTH: Physics with specialization in biophysics and medical technology

 

CV

Utdanning

1985: Sivilingeniør fra NTH. Linje for teknisk fysikk, retning biofysikk og medisinsk teknologi

2002: Handelshøyskolen BI. 10 vekttall delmaster ”Strategisk omstilling i offentlig sektor”

2011: PhD fra NTNU. Tittel på avhandling: “The facilitating organization of cluster initiatives: Can it promote innovation?”

Yrkeserfaring

1986-2015 Høgskolelektor / førsteamanuensis. Høgskolen i Sørøst Norge (via Horten Ingeniørhøgskole, Høgskolesenteret i Vestfold, Høgskolen i Vestfold, Buskerud og Vestfold)

1992-1994 Avdelingsleder elektronikk – Høgskolesenteret i Vestfold

1994-2000 Dekan avdeling for realfag og ingeniørutdanning

I perioden:

  • Prosjektleder for Regional Utvikling SMB Høgskole (RUSH)-programmet ved Høgskolen i Vestfold.
  • Prosjektleder for REGINN (Reetablering av Electronic Coast)

2000-2007 Rektor ved Høgskolen i Vestfold

2007 Engasjert daglig leder for Borre Havarivernskole FKF ved overføring til Norges Maritime Utdanningsenter AS

2007-2011 Seniorrådgiver Høgskolen i Buskerud. Prosjektleder for Kunnskapsutviklingsdelen av Norwegian Center of Expertise i Systems Engineering på Kongsberg.

2007-2010 PhD-kandidat Edwor-programmet NTNU.

2011-2013 Dekan ved avdeling for ingeniørutdanning, Høgskolen i Bergen

2014-2016 Fakultetsdirektør ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold – Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap. Fra 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge

2016-2020 Viserektor for utdanning og studiekvalitet ved Universitetet i Sørøst Norge (USN)

2020-d.d. Seniorrådgiver rektors stab. Ansvar akkrediteringer og revisjoner studieprogram. Utredninger og analyser

Utvalg av verv

2008 – dd

-       Sakkyndig for NOKUT vurdering av høgskoler kvalitetssystemer. Har deltatt i vurdering av kvalitetssystemet på følgende institusjoner: Diakonhjemmet Høgskole, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik (leder for den sakkyndige gruppen), Politihøgskolen (leder for den sakkyndige gruppen), Bjørknes Høyskole (leder for den sakkyndige gruppen),

-       Leder for gruppen som vurderte Bjørknes Høyskoles søknad om å bli akkreditert som høgskole

-       Leder for komite som vurderte Handelshøyskolen BIs og Samisk Høgskoles systematiske kvalitetsarbeid for NOKUT

2015-2020

Sakkyndig FINEEC - det finske NOKUT. Komitemedlem audit Åbo Akademi

Sakkyndig Danmarks Akkrediteringsinstitusjon. Komitemedlem audit Syddansk Universitet

2011-2013

Nestleder Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

1998-2000

Leder Nasjonalt Råd for Ingeniørutdanning

2016-2020

Nestleder UHR Utdanning