Halvor Schøyen

Halvor Schøyen

Professor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D3-72C)
Maritim logistikk

Kompetanse

Siv.ing Industriell Økonomi, NTNU

PhD i maritim logistikk, Høgskolen i Molde

 

Publikasjoner