Harald Hasleberg

Førstelektor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (B-240A)

Ansvarsområder

  • Leder av forskingsgruppe ved USN. "Entrepreneurship and Student Enterprises"
  • Medlem i programutvalget for førstelektorprogrammet ved USN
  • Medlem i UFU
  • Emneansvarlig for "Studentbedrift"
  • Emneansvarlig for "Entreprenørskap"
  • Emneansvarlig for "Ingeniørrollen"

Kompetanse

Førstelektor innen innovasjon, entreprenørskap og elektronikk

CV

Publikasjoner

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=319820&inst=222

[1] H. Hasleberg, Kari H. Voldsund, Svein T. Hagen. «Entrepreneurship Education for Engineering Students – A Survey of Former Students´Self Employment and Market Attraction», IEEE Global Education Conference (Educon 2019), 8th – 11th April 2019, Dubai, United Arab Emitates

[2] Robert Immerstein, H. Hasleberg, Terje Bråthen. «Work Placement in Higher Education – Bridging the Gap between Theory and Practice», IEEE Global Education Conference (Educon 2019), 8th – 11th April 2019, Dubai, United Arab Emitates

Publikasjoner i Cristin