Hege Elisabeth Rorge Solheim

Hege Elisabeth Rorge Solheim

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3104)