Heidi Kapstad

(i permisjon)

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Drammen (15014)
Har vært dekan på Fakultet for helse- og sosialvitenskap siden 2007 og ledet gjennom flere fusjonsprosesser, og fra en høyskole til et universitet. Nå fokuseres jeg på forskning .

Ansvarsområder

Som dekan har jeg blant annet jobbet med disse prosjektene: 

 • Utarbeidet og etablert: 
  • Master i klinisk helsearbeid
  • PhD Personorientert helsearbeid
  • Master i optometri og synsvitenskap
  • Master i synspedagogikk og synsrehabilitering
  • Anestesisykepleie
  • Intensivsykepleie
  • Ca 40 videreutdanninger på masternivå
  • Master i avansert klinisk sykepleie
 • Planlagt og etablert
  • Senter for psykisk helse og rus. Sentret har utviklet seg til nå å ha ca 25 medarbeidere (flere professorer, 1.am, medarbeidere med «dobbelt kompetanse». Åpnet september 2010.
  • Planlagt og etablert Vitensenteret Helse og Teknologi i samarbeid med helseforetak, kommuner, næringsliv og brukere / pasienter. Åpnet september 2012.
  • Planlagt og etablert Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Åpnet aug 2014.
 • Etablert en fakultetsadministrasjon

 

Kompetanse

Avansert klinisk sykepleie

Utvikling av sykepleie - og helsefaget

Ledelse

Helse og teknologi

CV

Utdanning

 • Master og Management kurs, BI
 • PhD: Pain and health status in patients with osteoarthritis of the hip or knee undergoing joint replacement surgery. Measurement issues and outcomes”, Universitetet i Bergen
 • Flere kurs innen livskvalitet. 
 • Doktorgradsstipendiat, Norges Forskningsråd
 • Opptak dr.polit studiet, Det medisinske fakultet, UiB
 • Embetseksamen i sykepleievitesnakp, UiO

Klinisk erfaring

 • Sykepleier ved kirurgisk intensivavdeling, Buskerud sentralsykehus, 1988-1994. 
 • Ass. avdelingssykepleier og avdelingssykepleier ved Åskollen alderssenter, 1986 – 1988.
 • Sykepleier ved gynekologisk avdeling, Buskerud sentralsykehus, 1986

Undervisningserfaring og pedagogisk virksomhet

 • Dekan, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst- Norge fom 01.01.2017 - dd.
 • Dekan på på Høyskolen i Buskerud/Buskerud og Vestfold/Sørøst-Norge siden 2007. 
 • Forskningssykepleier/sykepleiekonsulent ved ortopedisk avdeling, Rikshospitalet  2004 – 2006.
 • Prosjektleder for utvikling av klinisk stige for helsepersonell, Sykehuset Buskeruf, 2001 - 2002.
 • Leder fagplanarbeidet for grunnutdanning i radiografi ved Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag. 
 • Høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag, 2000 – 2003.
 • Leder og sekretær av utredning om grunnlaget for etablering av radiografiutdannelse ved Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag, 2000.
 • Leder av spesialisthelsetjenesteteamet ved grunnutdanning for sykepleiere,  2001.

Publikasjoner i Cristin