Helge Tor Kristiansen

Helge Tor Kristiansen

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D2-60)
Helge Kristiansen er utdannet sivilingeniør elkraft fra NTNU og har i tillegg en master innen helseinformatikk fra Universitetet i Aalborg. Han har i flere år forsket på designdrevet innovasjon og systemorientert design innen den maritime industrien, og er i ferd med å avslutte phd-arbeidet sitt på et case studie av et designdrevet innovasjonsprosjekt for å etablere et konseptuelt redesign av en offshore-bro (The DIP-project Ulstein Bridge Vision)

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Prosjektering av elektriske installasjoner / design of electrical installations
  • Elektriske maskiner og kraftelektronikk / electrical machines and power electronics
  • Maritime elektriske installasjoner / martime electrical installations
  • Menneske-maskin integrasjon / Human Machine interface
  • Design-driven innovation and design thinking
  • Systems oriented design and innovation
  • Datakommunikasjon og nettverk

CV

  • 2015 - .......  Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Sørøst-Norge, nå Universitetet i Sørøst-Norge
  • 1996 - 2015 Høgskolen i Ålesund (nå en del av NTNU) - diverse undervisning og faglig ledelse på studiene elkraft, automasjon og data
  • 1993 - 1996 Møre og Romsdal tekniske fagskole - elektroutdanningen

Publikasjoner

Kristiansen, H. T., & Gausdal, A. H. (2018). Design-driven innovation in design practice: The case of designing a ship-bridge vision. FORMakademisk, 11(5), 1–18.

Kristiansen, H. T. (2014). Design thinking for innovation in offshore ship bridge development. Journal of Maritime Research, XI(II), 53–60.

Kristiansen, H. T. (2014). Conceptual design as a driver for innovation in offshore ship bridge development. In F. X. Martinez de Osés & M. Castells i Sanabra (Eds.), Maritime Transport VI (pp. 386–398). Barcelona, Spain: Universitat Politécnica de Catalunya.

Karlsen, A., & Kristiansen, H. T. (2014). Undervisningsrefleksjoner fra et konkurranseprosjekt i samarbeid med næringslivsaktør. NOKOBIT, 22(1), 1–11. Retrieved from https://ojs.bibsys.no/index.php/Nokobit/article/view/45/0

Kristiansen, H. T., & Nordby, K. (2013). Towards a design simulator for offshore ship bridges. In W. Rekdalsbakken, R. T. Bye, & H. Zhang (Eds.), 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013 (pp. 212–218). Ålesund, Norway.

Osen, O. L., Kristiansen, H. T., & Rekdalsbakken, W. (2010). APPLICATION OF LOW-COST COMMERCIAL OFF-THE-SHELF ( COTS ) PRODUCTS IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN-ROBOT INTERACTIONS. In A. Bargiela, S. A. A. D. Crowley, & E. J. H. Kerckhoffs (Eds.), Proceedings of the 24th European Conference on Modelling and Simulation, ECMS. Kuala Lumpur, Malaysia.