Helge Tor Kristiansen

Helge Tor Kristiansen

Universitetslektor/Programkoordinator

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D2-66)
Helge Kristiansen er utdannet sivilingeniør elkraft fra NTNU og har i tillegg en master innen helseinformatikk fra Universitetet i Aalborg. Han har i flere år forsket på designdrevet innovasjon og systemorientert design innen den maritime industrien, og var i tre år tilknyttet det designdrevne innovasjonsprosjektet Ulstein Bridge Vision der målet var å etablere et konseptuelt redesign av en offshore-skipsbrobro - se også https://designresearch.no/projects/ulstein-bridge-concept/news eller filmen https://www.youtube.com/watch?v=ChjKtqnooC8

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Prosjektering av elektriske installasjoner / design of electrical installations
 • Elektriske maskiner og kraftelektronikk / electrical machines and power electronics
 • Maritime elektriske installasjoner / martime electrical installations
 • Menneske-maskin integrasjon / Human Machine interface
 • High performance HMI
 • Design-driven innovation and design thinking
 • Systems oriented design and innovation
 • Datakommunikasjon og nettverk / computer networking
 • Cybersikkerhet / cyber security

CV

 • 2015 - .......  Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Sørøst-Norge, nå Universitetet i Sørøst-Norge
 • 1996 - 2015 Høgskolen i Ålesund (nå en del av NTNU) - diverse undervisning og faglig ledelse på studiene elkraft, automasjon og data
 • 1993 - 1996 Møre og Romsdal tekniske fagskole - elektroutdanningen

Publikasjoner i Cristin