Hilde M Olerud

Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen (13014)
Ansvarlig for studieretning "Stråling i diagnostikk og behandling" (MRAD) på master i klinisk helsearbeid (MKH) Del av forskningsgruppe for radiografi under Institutt for Optometri, Radiografi og lysdesign (IORL) og som del av Senter for Helse og Teknologi

Ansvarsområder

  • Underviser radiografer på Bachelornivå i strålingsfysikk, strålebiologi og strålevern, CT og nukleærmedisin m.v.  Emneansvar for RAD2CT (15 ETC) fra 2021
  • Ansvar for studieretningen “Stråling i diagnostikk og behandling” på Master i klinisk i helsearbeid, som tilbyr tre nettbaserte kurs som kan søkes uavhengig av opptak til master som helhet. 
    • MRAD610 "Strålevern og HMS" (Norsk/skandinavisk målgruppe) 15 ECT
    • MRAD620 "Justification and skill mix in radiology" (Engelsk/internasjonal målgruppe) 15 ECT
    • MRAD630 "Quality assurance and optimisation in radiology" (internasjonal målgruppe) 15 ECT
  • Veileder bachelor og masterstudenter, samt studenter i PhD programmet «Person Centered Health Care Research»
  • Se www.usn.no/radiography 

Kompetanse

Mer enn 30 års erfaring fra Statens strålevern (nå DSA) i forvaltning, tilsyn og kvalitetssikring av medisinsk strålebruk (1981 – 2015). Ledet omlegging av forvaltningsregimet i hht ny Lov om strålevern og bruk av stråling av 2000 og Strålevernforskriften av 2004, med systematisk gjennomgang av alle Helseforetak med henblikk på godkjenning etter ny forskrift i årene 2004 – 2006. Internasjonal erfaring fra samarbeid mellom nordiske og europeiske strålevernsmyndigheter (HERCA), EU TREN-prosjekter for å etablere metoder for estimering av kollektive effektive dose (DOSEDATAMED) og EU 7 rammeprogrammet forskningsprosjekt rettet mot å gi ny kunnskap om økt kreftrisiko på grunn av CT i barndommen (EPI-CT). Fra 2019 leder jeg USN deltakelse i EU-prosjektet HARMONIC: Hjertekateterisering av barn med medfødt hjertefeil (2019 - 2024).

Doktor ingeniør grad i medisinsk fysikk fra Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet med avhandlingen «Assessments of patient doses and image quality in X-ray diagnostics in Norway» (1998). 15 års deltidsstillinger i universitet- og høgskolesektoren med etablering av videreutdanninger i CT og strålevern, og masterkurs i diagnostikkfysikk; dosimetri, strålings vekselvirkning i vev og vurdering av bildekvalitet (2000 – 2015). Veileder og foreleser for radiografer, fysikere og radiologer. 

CV

1979-1981      Kjemiingeniør, Norgens Tekniske Høyskole (NTH), Trondheim

1981-2015      SIS - Statens strålevern (ingeniør/forsker/seksjonssjef/fagdirektør)

1999-2000      Medisinsk fysiker, Avdeling for stråleterapi, Det norske Radiumhospital

2001-2006      1. Amanuensis, Institutt for radiografi, Høgskolen i Oslo 

2006-2015      1. Amanuensis, Institutt for Fysikk, Universitetet i Oslo

2014-2015      Strålevernkoordinator, Oslo Universitetssykehus (OUS)

2015-              Professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HSN - USN

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin