Hilde Røneid

Seniorrådgiver
Avdeling for infrastruktur
Avdeling for service og tjenester
Campus Porsgrunn (G-205)
Leder av seksjon Studentorg.støtte (SOS) og samfunnskontakt for Porsgrunn.

Ansvarsområder

Studentorg.støtte (SOS) sine hovedoppgaver er:
•      Administrativ støtte til Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN)
•      Sikre at USN leverer i tråd med samarbeidsavtalen med SDSN                 
•      Fadderordningen                                                                                                                            
•      Koordinere møtepunkter på campus (studentnære tjenester)
•      Kontakt mellom studenter og vertskommune(r)
•      Fordeling av velferdsmidler til studentsamfunnene              

Som samfunnskontakt Porsgrunn er jeg et bindeledd mellom eksterne interessenter og relevante fagmiljøer ved USN, kontaktperson for vertskommune og en ressursperson for studenter og aktiviteter på campus.