Inger-Anne Søfting

Inger-Anne Søfting

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (2-345)