Ingunn Sælid Sell

Ingunn Sælid Sell

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (N-119)
Jeg er førstelektor i pedagogikk og underviser ved barnehagelærerutdanningen på bachelornivå og i barnehageledelse på masternivå. Jeg er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og har master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse. Jeg har lang erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehage. Mine forskningsinteresser er ledelse, forskningsmetode, profesjonell utvikling, lærerutdanningsforskning, barnehagebasert kompetanseutvikling og studenters læring og veiledning. Jeg har vært ansatt ved universitetet siden 2012.

Ansvarsområder

 • Emneansvarlig for "Pedagogisk ledelse av personal" på masternivå
 • ​Emneansvarlig for "Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid" (LSU) på bachelornivå
 • Emneansvarlig for fordypningen "Ledelse i en lærende barnehage" på bachelornivå
 • Emneansvarlig for bachelor-oppgaven i barnehagelærerutdanningen
 • Underviser i barnehageledelse og organisasjonsutvikling på master i pedagogikk og styrerutdanningen
 • Veileder for studenter på bachelor- og masternivå
 • Medlem i forskergrupper: Barnehageledelse og profesjon (BaPro), Undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanning (UnBa), Kvalitative metoder i profesjonell praksis (Kvipp) og Veiledning i profesjon og utdanning (ViPU)

Kompetanse

 • Ledelse og kompetanseutvikling i barnehagen
 • Barnehagen som en lærende organisasjon
 • Lærerutdanningsforskning
 • Skygging som læringsmetode for lederopplæring i barnehagelærerutdanningen
 • Profesjonsveiledning
 • Undervisning og studentaktive læringsformer
 • Aksjonsforskning

CV

Utdanning

2019: Ph.d-kurs, Vitenskapsteori, etikk og metodologi (7,5 st.p.), Universitetet i Sørøst-Norge

2016: Ph.d-kurs, Barnehageforskning (10 st.p.), Høgskolen i Oslo og Akershus

2011-2013: Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse (120 st. p.), Høgskolen i Telemark

2010-2011: Tverrfaglig veiledning (30 st.p.), Høgskolen i Telemark

1992-1996 (inkl. fødselspermisjon): Førskolelærerutdanning (180 st.p.), Høgskolen i Telemark

 

Yrkeserfaring

2022: Førstelektor i pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2012- 2022: Høgskolelektor/universitetslektor i pedagogikk, Høgskolen i Telemark/Høgskolen i Sørøst-Norge/Universitetet i Sørøst-Norge

2004-2013: Styrer/daglig leder, 15 årsverk. Bjørkebakken barnehage

1996-2004: Styrer og førskolelærer, 4 årsverk. Hvittingfoss korttidsbarnehage

 

Prosjekter og utviklingsarbeid

2021-2022: Studenters profesjonelle utvikling og selvledelse i praksis (prosjekt i barnehagelærerutdanningen) tilknyttet forskergruppen BaPro og ViPU.

2020-2021: Aksjonsforskningsstudie i barnehagelærerutdanningen og bokkapittel tilknyttet forskergruppen UnBa

2020-2021: Forskningsprosjekt om pedagogisk ledelse i forskergruppen BaPro

2020: Følgeforskning knyttet til Progresjon, profesjon og praksis i barnehagelærerutdanningen ved USN (PPP), trinn 2: aksjonsforskningsprosjekt

2019-2021: Barnehagebasert kompetanseutvikling (ReKomp)

2017-2018: Medlem i arbeidsgruppa for for profesjonsprogresjon i barnehagelærerutdanningen ved HSN/USN.

2015-2017: Utvikling av undervisning og lederopplæring i emnet "Ledelse, samarbeid og utvikling" i barnehagelærerutdanningen i samarbeid med kolleger. Bokkapittel om skygging som læringsmetode i praksis, tilknyttet forskergruppen KViPP

2014-2016: Deltaker i «Norway Grants Program»: «Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance». Samarbeid med universitetet i Tallinn, Estland. Bidragsyter for barnehagefaglig kompetanse, barnehagens plass i det norske samfunn og det politiske system i Norge (bl.a. likestillingsarbeid med barn og ansatte og Menn i barnehagen, MiB)

Publikasjoner i Cristin