Islam Youssef

Islam Youssef

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (2-357)
Jeg er førsteamanuensis i engelsk og lingvistikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark), hvor jeg har jobbet siden 2011. Jeg forsker på fonologi – altså studiet av lydmønstre og lydsystemer i språket – og dens forbindelse med fonetikk og morfologi.

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Fonologisk teori: segmental fonologi, trekkteori og optimalitetsteori
 • Fonologi av arabiske og engelske dialekter
 • Fonetisk og fonologisk terminologi
 • Sosiolingvistikk og flerspråklighet
 • Engelsk grammatikk og språkbruk

CV

Utdanning

 • 2013: PhD i allmenn lingvistikk, UiT
 • 2006: MPhil i engelsk lingvistikk, UiT
 • 2002: BA i engelsk, Ain Shams University (Egypt)

Arbeidserfaring

 • 2013–d.d. Førsteamanuensis i engelsk og lingvistikk, HiT/USN
 • 2011–2013: Høgskolelektor i engelsk språk, HiT
 • 2006–2011: Doktorgradsstipendiat ved CASTL, UiT

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin