Jan Kjetil Paulsen

FoUI ekspert

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner