Jon Reiersen

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-141)
Dr.polit. (samfunnsøkonomi) fra Universitetet i Oslo, 2003. Foreleser på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse og Master i samfunnsanalyse.

Ansvarsområder

Bachelor:

  • Makroøkonomi (MAK2000)
  • Individ, bedrift og samfunn (IBS3000V)

Master:

  • Økonomisk globalisering (OGL4000)
  • Nettverk og tillit (TIN4000)

Kompetanse

Forskningsinteresser:

  • Politisk økonomi
  • Normer, kollektiv handling og rasjonalitet
  • Adferdsøkonomi

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner:

Arbeidsledige etablerere. Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1, 1995. (Sammen med O. Raaum).

Arbeidsledige på selv-administrerte tiltak. Kap. 3 i Reiersen, J. (red.) 1996. En ny Aktiviseringsdimensjon. Tema Nord nr 3. Nordisk Ministerråd.

Kjønn og nyetableringer. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1997, årgang 14, 35-42. (Sammen med E. Longva).

Fighting Unemployment; Business Start-Up Support for the Unemployed in Norway. Policy and Politics, 1999, Vol 27, 503-514. 

Bargaining and Efficiency in Sharecropping. Journal of Agricultural Economics, 2001, Vol 52 (2), 1-17.

Institutions, Norms, and Development. PhD Dissertation. Department of Economics, University of Oslo. 2003.

Jord, makt og utvikling. Økonomisk Forum, 2004, Årgang 58 (3), 24-33.

Status and Incentives. Nordic Journal of Political Economy, 2005, Vol 30 (2), 121-128.

Fra konflikt til samarbeid.  Tidlig forming av den norske arbeidslivsmodellen. Samfunnsøkonomen, 2011, nr 5, 125(65), 34-44.

Normer og samarbeid. Kan homo economicus og homo sociologicus noen gang forenes? Samfunnsøkonomen, 2011, nr 8, 125 (65), 38-50.

Arbeidsgiverne og den nordiske modellen, MAGMA, 2012, (4), 32-41.

Segregation and the Evolution of Cooperation. In Sun, F. et.al. (eds.) 2013. Knowledge Engineering and Management. New York: Springer. (Sammen med N. Bouhmala).

Matching structure and the evolution of cooperation in the prisoner’s dilemma. International Journal of Computer Science & Information Technology, 2013, Vol 5 (4), 109-119. (Sammen med N. Bouhmala)

Nettverk, tillit og risiko, MAGMA, 2013, Vol. 16 (3), 34-41.

Sentrale lønnsforhandlinger, solidarisk lønnspolitikk og frontfag. Noen institusjonelle forhold ved lønnsdannelsen i Norge. Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold nr 17/2015.

Tillit, risiko og økonomisk samhandling. Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, nr.19/2015.

Amerikanerne velger Sverige og Nordmenn velger Norge. Praktisk økonomi & finans, 2016, Vol. 32(1), 99-110. (Sammen med R.F. Forbord og A.T. Haugen).

Trust as Belief or Behavior? Review of Social Economy, 2016, Vol 75(4): 434-453. http://dx.doi.org/10.1080/00346764.2016.1269939

Trust, Markets and Effort. 2017. Unpublished manuscript.

Trust as a Booster. Journal of Business Economics and Management, 2017, Vol. 18(4), 585-598. http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2017.1334228

Tillit, risiko og økonomisk samhandling. 2018. Kapittel skrevet for bokprosjektet "Tillit, risiko og samfunn", redigert av Eiri Elvestad.

Eksperimenter med tillit. 2018. Kapittel skrevet for bokprosjektet "Tillit, risiko og samfunn", redigert av Eiri Elvestad.

Drivers of Trust and Trustworthiness. International Journal of Social Economics, 2019, Vol. 46(1), 2-17. https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2018-0025 

Bærekraftige samfunn og bærekraftige forretningsmodeller. (Sammen med Ansgar Ødegård og Are Branstad). MAGMA, 2019, (5), 19-27. https://www.magma.no/barekraftige-samfunn-og-forretningsmodeller 

Exchange Networks, Markets and Trust. Economic Research, 2019, Vol. 31(1), 3918-3934. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1677260

Inequality and Trust Dynamics. 2019. In Magnussen, L.I. (ed.) Disaster, Diversity and Emergency Preparation. Amsterdam: IOS Press. http://ebooks.iospress.nl/ISBN/978-1-61499-993-5  

The Nordic income equality model in health promotion (Sammen med Steffen Torp) Journal of Social Medicine, 2020, No. 3, 405-416.

Globalization,Work, and Health: A Nordic Perspective (Sammen med Steffen Torp) International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17, 7661. http://doi: 10.3390/ijerph17207661

Makroøkonomi - Kort og godt. 2021. Oslo: Universitetsforlaget. https://www.universitetsforlaget.no/makrookonomi-kort-og-godt

Equality and Sustainability. In Burki, U., R. Dahlstrom and T. Azid (eds.) 2021. Moral Foundations of Sustainability. London Routledge. https://www.routledge.com/Foundations-of-a-Sustainable-Economy-Moral-Ethical-and-Religious-Perspectives/Burki-Azid-Dahlstrom/p/book/9780367818784

Globalisering, lønnsforhandlinger og velferdsstat. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge nr. 65. 2021: https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2725841 

Hvorfor har vi så små inntektsforskjeller - og betyr det noe for folkehelsen? (Sammen med Steffen Torp). 2021. I Vike, H. og R. Sundet (red.) Velferdsstatens transformasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. (Under utgivelse.)

Norsk arbeidsliv og folkehelse i en verden i endring. (Sammen med Steffen Torp). 2021. I Vike, H. og R. Sundet (red.)  Velferdsstatens transformasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. (Under utgivelse.)

Too much redistribution, too little or just right. 2021. Forum for Social Economicshttps://doi.org/10.1080/07360932.2021.2011763

Den norske arbeidslivsmodellen fremmer god helse. (Sammen med Steffen Torp). 2022.Tidsskrift for Den norske legeforeninghttps://tidsskriftet.no/2022/01/kronikk/den-norske-arbeidslivsmodellen-fremmer-god-helse

Trust: A double-edged sword in combating the COVID-19 pandemic? 2022. (Sammen med Kristin Roll, Jesse D. Williams og Michael Carlsson.) Frontiers in Communicationhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2022.822302/abstract

Government reactions, citizens' responses, and COVID-19 around the world. 2022. (Sammen med Manuel Romero-Hernandez og Romen Adan Gonzales) International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(9), 5667; https://doi.org/10.3390/ijerph19095667

Dataspillutvikling, spillatferd og atferdsøkonomi (Sammen med Bjørn Hansen, Silje Kristiansen, Elise Pedersen). 2022. Magma, tidsskrift for økonomi og ledelse nr. 3, s. 99-106. https://nye.econa.no/faglig-oppdatering/medlemsbladet-magma/