Jørn Kragh

Prosjektleder

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Campus Vestfold (C2-113)
Nasjonal leder for MARKOM2020. MARKOM2020 er et utviklingsprosjekt for tilbydere av maritim profesjonsutdanning i Norge. Med i prosjektet er Arktisk universitet-UiT, NTNU i Ålesund, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Sørøst-Norge samt alle 12 maritime fagskoler. Det er USN som har ledelsen. Prosjektet tar sikte på å avslutte i år 2020.

Ansvarsområder

Utvikle gjennom MARKOM2020:

  • Gode og varige samarbeidsrelasjoner mellom tilbyderne
  • Bærekraftig bachelorutdanninger av høy kvalitet
  • Fire mastergradsutdanninger - en ved hver UH institusjon 
  • Fellesgrad doktorgradsutdanning innen Nautiske operasjoner mellom UH institusjonene
  • SFU innen maritim simulatorundervisning - felles for UH institusjonene
  • Felles nasjonal overgangsordning: Fra maritime fagskole til bachelorutdanning 
  • Samordnede maritime fagskoler med høy kvalitet - felles utviklingsfront
  • Utdanninger med høy grad av næringslivs-innflytelse