Jorunn Hegna

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (M-315)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin