Kaare Torgny Pettersen

Professor emeritus
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn
Professor emeritus

Ansvarsområder

 • Forskningsinteressen er spesielt innrettet mot volds- og overgrepsproblematikk i
 • Medlem av for forskergruppen om vold, overgrep, og sosiale og emosjonelle vansker

Kompetanse

 • Forskning.

CV

Publikasjoner

 • Et utvalg av mine publikasjoner:

 • Pettersen, Kaare Torgny (2016). Psykisk helsearbeid ved norske incestsentre. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid 1-2: 15-23.

 • Pettersen, Kaare Torgny and Ragnhild Fugletveit (2015). “Should we talk about it?”: A study of the experiences business leaders have of employing people with mental health problems. Work, A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation 52: 635-641.

 • Pettersen, Kaare Torgny; Fineide, Mona Jerndahl; Dahl, Ulf Peter (2014). "Being a useful puppet" A study of municipal medication-assisted rehabilitation in Norway. Social Work & Social Sciences Review 1. An International Journal of Applied Research7(2): 5-18.

 • Pettersen, Kaare Torgny (2013). Working with dignity: A study of the work done within Norwegian incest centres. Social Work and Social Sciences Review. An International Journal of Applied Research, 16(1), 7–18

 • Pettersen, Kaare Torgny (2013). A Study of Shame from Sexual Abuse Within the Context of a Norwegian Incest Center. Journal of Child Sexual Abuse, 22(6): 677-694.

 • Pettersen, Kaare Torgny (2012). Strategies for coping with health risks in the aftermath of childhood sexual abuse within the context of a Norwegian incest center. I Knutsen, Karen Patrick, Sigmund Kvam, Peter Langemeyer, Anastasia Parianou & Kåre Solfjeld (red), Narratives of Risk. Interdisciplinary Studies. Münster: Waxmann, side 465-481. 

 • Gundersen, Astrid,  Ellinor Young & Kaare Torgny Pettersen (2012). Good enough care? A study of the difficulties Norwegian child welfare workers experience in working with mothers who have intellectual .disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research. 2012: 1-16

 • Pettersen, Kaare Torgny (2010). Å forske på skam og seksuelle overgrep. Tidsskrift for Norsk Forening for Klinisk Sexologi. 4:3-5.

 • Pettersen, Kaare Torgny, 2009. An Exploration into the Concept and Phenomenon of Shame within the Context of Child Sexual Abuse. An Existential Dialogical Perspective of Social Work within the Settings of a Norwegian Incest Centre. PhD Thesis. NTNU, 2009: 184.

 • Pettersen, Kaare Torgny (2002). Å leve etisk er å velge seg selv. I Lundstøl, John (red),  dannelsens tegn. Profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker. Oslo: Gyldendal Akademisk. s.35-46. 11 sider

 • Pettersen, Kaare Torgny (2001). Veier til selvforståelse. Noen grunnlagsproblemer i sosialt arbeid. HiO-hovedfagsrapport 2001: 4. 123 sider. 

 • Pettersen, Kaare Torgny (1999). Forord. I Lundstøl, John, I Øyeblikket. Antropologiske refleksjoner. HiO-rapport 1999: 3, side 4-8.

 • Pettersen, Kaare Torgny (1991). Voldsprogrammer som regnes som mindre skadelig og de   som regnes som særlige farlige for barn. Sinnets Helse. Temahefte 132, Barn og TV på godt og vondt.. Mental Barnehjelp. 

 • Pettersen, Kaare Torgny (1991). Parabolbarn - og andre mediebarn. Rapport fra en  medieundersøkelse blant 1000 skoleelever i Vestfold. Oslo: Redd Barna. 32 sider.  

 • Pettersen, Kaare Torgny (1991). Rapport om et europeisk register for savnede barn (National Center for missing and expoited children i USA). Oppdragsgiver  Redd Barna Norge. 20 sider. 

 • Pettersen, Kaare Torgny (1991). Barnevernet: Venn eller fiende? Kvinnejournalen, Tidsskrift  for Kvinnefronten i Norge 2: 7, 1 sider. 

 • Pettersen, Kaare Torgny (1990). Rapport om seksuelle overgrep i Sandefjord kommune.  Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. 30 sider. 

 • Pettersen, Kaare Torgny (1990). Felttog mot videovold. Sosionomen. Tidsskrift for Norsk  Sosionomforening. 2: 1-5, 5 sider. 

 • Pettersen, Kaare Torgny (1990). Rapport om Barnepornografi. Justisdepartementet. 116 sider

 • Pettersen, Kaare Torgny (1989). Videovold. Folkehelsen. Tidsskrift for Norske Kvinners  Sanitetsforening. 2: 4-6, 3 sider. 

 • Pettersen, Kaare Torgny Pettersen (1989). Film og video som påvirkningsfaktorer. Prismet. Pedagogisk tidsskrift. 7: 257-259. 3 sider. 

 • Pettersen, Kaare Torgny (1983). Rapport vedrørende en systematisk gjennomgang av 46  voldsfilmer, leid hos ulike forhandlere i Sandefjord.  Sandefjord kommune:  Barnevernsnemnda. 49 sider