Karen Lassen

Karen Lassen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (D1-16)

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Klasseromsforsking/skolekjøkken
 • Matlagingsundervisning
 • Mathistorikk og mattradisjoner
 • Faghistorikk og fagdidaktikk

 

CV

Utdanning

 • 2020 Ph.d. Skolekjøkkenets hemmeligheter: En kvalitativ studie om lærernes matlagingsundervisning på ungdomsskolekjøkkenet 
 • 1999 Hovedfag i ernæring, helse, miljø. Høgskolen i Akershus. Tema: Undervisning om mattradisjoner 
 • 1981 Faglærer i ernæring, mat og helse, 3-årig utdanning

Yrkeserfaring

 • 2010-d.d.  Underviser i mat og helse ved grunnutdanning, etter- og videreutdanning i grunnskole- og barnehagelærerutdanning ved USN
 • 2007-2010 Studieleder for førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Vestfold
 • 2001-2007 Høgskolelektor i mat og helse ved Høgskolen i Vestfold. 
 • 1999-2005 Høgskolelektor ved Høgskolen i Akershus. Ulike tilsetningsforhold
 • 1990-2001 Selvstendig næringsdrivende – etablerkvinne i landbruket; gårdsturisme
 • 1983-2004 Faglærer. Holmestrand videregående skole. 

Nasjonale oppdrag

Leder av faggruppe for utvikling av Kjerneelementer i mat og helse 2017. Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Deltager i utviklingen av kompetanseområdet naturfag, helse og bevegelse i ny Rammeplan for førskolelærerutdanningen 2012. Oppdrag fra Utdanningsdirekoratet

 

Publikasjoner

Avahndling/ph.d.
Lassen, K. (2020). Skolekjøkkenets hemmeligheter (ph.d.). Universitetet i Sørøst- Norge. Hentet fra https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2674007/2020_75_Lassen_phd.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Artikler i bøker med redaktør

Lassen, K., Rødbotten M. (red) (2010): Måltidets pedagogiske funksjon. I: Britt Unni Wilhelmsen, B.U., Holthe, A. (2010): Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen. Universitetsforlaget.

Lassen, K. (2009): Mat, teknologi og design. I: Holthe, A. og Wilhelmsen, B. U. (red) (2009): Mat og helse i skolen. En didaktisk innføring. Fagbokforlaget

Lassen, K. (2005): Mat og måltider i barnehager – hva er tradisjon? I: Fossgard, E. (red)2005): Nye og tradisjonelle trekk i nordisk matkultur. Vestnorsk kulturakademi, Voss

Lassen, K. (2005): Mat og matlaging i barnehager. I: Skjelbred, D., Aamotsbakken, B. (2005): Skrivefrukter: Fem artikler fra høgskolens kompetansehevingskurs. Høgskolen i Vestfold

 

Artikler mm i fagtidsskrift

2020: Redskap er gull verd for å lykkes i matlaging. Tidsskrift for mat og helse i skolen nr. 2/2020

2020: Hvorfor er skolekjøkkenene slik de er? Et historisk tilbakeblikk. Tidsskrift for mat og helse i skolen. Nr.1/2020

2013: Har barnehagen din en god matkultur? Intervju. Barnehageforum. 21.03.13

2006: Rektor, mat og helse. Debattinnlegg. Utdanning nr.21/2006

2005: Søte drømmer. Barnehagefolk nr. 3/2005