Karete Roksvåg

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (S-350)

Publikasjoner i Cristin