Kari Jokstad

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen ()
Offentlig sektor PhD stipendiat

Kompetanse

Kari Jokstad er utdannet fysioterapeut og har erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Siden 1997 har hun hatt lederstillinger på ulike nivå i Helsetjenesten i Drammen kommune. Kari tok mastergrad i Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold i 2007. Som rådgiver i Helse, sosial og omsorg jobbet hun med kommunens Plan for Helse, sosial og omsorg 2015 – 2018, og hun har siden 2015 vært engasjert i arbeidet med virkeliggjøringen av hverdagsmestring som tankesett og hverdagsrehabilitering som arbeidsform. For tiden er hun offentlig sektor- doktorgradsstipendiat tilknyttet Universitet i Sørøst - Norge (USN) hvor hverdagsrehabilitering også er tema. Hun er spesielt opptatt av hvordan brukermedvirkning i hverdagsrehabilitering forstås og praktiseres – av brukere og medarbeidere.

CV

Offentlig sektor PhD-stipendiat 2016 - 2020, Doktorgradsprogrammet Personorientert Helsearbeid, USN

Master i organisasjon og ledelse, Høgskolen i Østfold 2001 - 2007

Bachelor i fysioterapi, Fysioterapihøgskolen i Oslo 1984 - 1986

Pedagogikk grunnfag, UiO 1982 - 1983

Ex phil, UiB 1982

Publikasjoner i Cristin