Karianne Skovholt

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-38)
Karianne Skovholt er professor i norskdidaktikk. Hun har over ti års erfaring fra lærerutdanning og forskningsledelse og behersker språkvitenskapelige metoder som samtaleanalyse (CA) og kritisk diskursanalyse (CDA). Innenfor samtaleforskning er hun spesielt opptatt av hvordan forskningsfunn kan anvendes for å justere, forbedre eller endre profesjonell praksis. Hun har bidratt med å utvikle samtaleanalyse som anvendt forskningsfelt ved å utvikle og prøve ut en videobasert instruksjonmetode for lærerutdanningen. Ved å trekke lærerstudentene rett inn i klasserommene gjennom videoopptak og analyser av ekte klasseromssituasjoner kan lærerutdanningen tilby undervisning som er praksisnær og relevant for profesjonsutøvere.

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Etnometodlogisk samtaleanalyse (CA)
 • Kritisk literacy og kritisk diskursanalyse
 • Multimodal analyse
 • Klasseromsiinteraksjon
 • Veiledning
 • Muntlig eksamen

CV

 • Hovedfag i nordisk språk og litteratur (1997)
 • Praktisk pedagogisk utdanning (1998)
 • PhD Utdanningsvitenskap/Språkvitenskap (2009)
 • Forsker og mentor i deet NFR-finansierte prosjektet CritLit: Critical literacy in a digital and global textual world, prosjektleder: Aslaug Veum (2020-2023)
 • Prosjektleder i det NFR-finansierte forskningsprosjektet CAiTE: Conversation Analytic innovation for Teacher Education (2018-2022)

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

Maria Njølstad Vonen, Marit Skarbø Solem & Karianne Skovholt (2022) Managing students’ insufficient answers in oral examinations, Classroom Discourse, DOI: 10.1080/19463014.2022.2079694

Karianne Skovholt (2021) Micro-reflection on classroom communication, Classroom Discourse, DOI: 10.1080/19463014.2021.1954961

Skovholt, K., Solem, M. S., Vonen, M. N., Sikveland, R. O., & Stokoe, E. (2021). Asking more than one question in one turn in oral examinations and its impact on examination quality. Journal of Pragmatics, 181, 100-119. doi:https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.05.020

Sikveland, R. O., Solem, M. S., & Skovholt, K. (2021). How teachers use prosody to guide students towards an adequate answer. Linguistics and Education, 61, 100886. doi:https://doi.org/10.1016/j.linged.2020.100886

Skovholt, K., Nordenström, E., & Stokoe, E. (2019). Evaluative conduct in teacher–student supervision: When students assess their own performance. Linguistics and Education, 50, 46-55. doi:10.1016/j.linged.2019.03.001

Solem, M. S., & Skovholt, K. (2017). Teacher Formulations in Classroom Interactions. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-20. doi:10.1080/00313831.2017.1324904

Skovholt, K. (2018). Anatomy of a teacher–student feedback encounter. Teaching and teacher education, 69, 142-153. doi:10.1016/j.tate.2017.09.012

Skovholt, K. (2018). Establishing Scientific Discourse in Classroom Interaction Teacher Students’ Orientation to Mundane Versus Technical Talk in the School Subject Norwegian. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(2), 229-244. doi:10.1080/00313831.2016.1212263

Bakke, J.O. & Skovholt, K. (2015). «Å forestille betyr å bruke fantasien til å tenke på noe som ikke fins» – Introduksjon av skriveoppgaver på 7. trinn. I Otnes, H. (2015). Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver. Bergen/LNU: Fagbokforlaget.

Skovholt, K (2015). Doing leadership in a virtual team. Addressing devices, requests and emoticons in a leader’s e-mail messages. In Darics, E. (Ed.). (2015). Digital Business Discourse. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Skovholt, K., Grønning, A., & Kankaanranta, A. (2014). The Communicative Functions of Emoticons in Workplace E-Mails: :-). Journal of Computer-Mediated Communication. Volume 19, Issue 4,  pages 780–797.

Skovholt, K., & Svennevig, J. (2013). Responses and Non-responses in Workplace Emails. I: S. Herring, D. Stein & T. Virtanen (Eds.), Handbook of the Pragmatics of Computer-Mediated Communication. Mouton de Gruyter (581-603).

Skovholt, K. & Siljan, H. H. (2012). Pytagoras og leselæreren. Et prosjekt om grunnleggende ferdigheter. I Melby, G. og Matre, S (2012). Å skrive seg inn i læreryrket. Trondheim: Akademika Forlag

Skovholt, Karianne (2009). Email Literacy in the Workplace. A study of Interaction Norms, Leadership Communication, and Social Networks in a Norwegian Distributed Work Group. PhD-dissertation. University of Oslo: Faculty of Education.

Skovholt, K. (2009). Leadership Communication in a Virtual Team. hicss, pp.1-12, 42nd Hawaii International Conference on System Sciences.

Skovholt, K., & Svennevig, J. (2006). Email copies in Workplace Interaction. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(1), 42-65.

Skovholt, K. (2003). The Realistic Drama of Jon Fosse. Conversation and Encounter in the Play Mor og barn (Mother and child). Nordistica Tartuensia, 8, Tartu U. Press.

Skovholt, K. (2002). Jon Fosses realisme. Om møtet og samtalen i Jon Fosses Mor og barn. Bøygen nr. 1-2/ 2002.

Skovholt, K. (1999). Kooperative fullføringer i samtale [Collaborative completions in conversation]. Norsk lingvistisk tidsskrift. 17/99.

Bøker og bokkapitler

Skovholt, K., Sikveland, R.O., Solem, M.S.S. & Landmark, A.M.D. (2020). Samtaleanalyse. En praktisk innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Veum, A. & Skovholt, K. (2020). Kritisk Literacy i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Skovholt, K. og Veum, A. (2014). Tekstanalyse. Ei innføring. Cappelen Damm Akademisk.

Skovholt, K. (red.) (2014). Innføring i grunnleggende ferdigheter. Praktisk arbeid på fagenes premisser. Cappelen Damm Akademisk.

Skovholt, K. (2014). Grunnleggende ferdigheter i alle fag. I Skovholt, K. (red.). Innføring i grunnleggende ferdigheter. Praktisk arbeid på fagenes premisser (s. 13-54). Cappelen Damm Akademisk.

Skovholt, K. (2014.). Grunnleggende ferdigheter. Kapittel 18 i Stray, J.H og Wittek, L. (red.). Grunnbok i pedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Karianne Skovholt og Jan Svennevig (2008). Digital kommunikasjon i arbeidslivet. Kap. 10 i Østerud, Svein og Skogseth, Egil (2008): Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen akademiske forlag.

Karianne Skovholt og Jan Svennevig (2008). E-post i arbeidslivet - fra informasjon til sosial interaksjon og offentlig dokumentasjon. Kap. 11 i Østerud, Svein og Skogseth, Egil (2008): Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen akademiske forlag.

Karianne Skovholt og Aslaug Veum (2005).Nøkler til norsk. Basis 1. Kommunikasjon, språk, tekst og sjanger. NKI-forlaget.

Kronikker og debattinnlegg

Skovholt, Karianne (2020). Muntlig eksamen truer elevers rettsikkerhet. Forskersonen.no, 09.03.2020.

Skovholt, K. og Bakke, J.O. (2013). Tilbakeskritt for muntlig eksamen. Utdanning 4/2013 (kronikk).

Skovholt, K. (2011). Smileys på arbejde. Smileys og emoticons videnskabeligt analyseret.Gjesteskribent i Kommunikationsforum, 12.01.2011

Skovholt, K. og Johansen, R. (2011). Ufarlig SMS-språk. Aftenposten,  23.4.2011 (kronikk).

Skovholt, K. og Veum, A. (2010). Språk er mer enn regler. Aftenposten, 21.05.2010 (debattinnlegg).

Skovholt, K. (2010). Kopi til sjefen. Tidsskrift for norsk psykologforening 4/47 2010 (gjesteskribent).

Skovholt, K. (2009). Smilefjes i e-post – helt på trynet? Om smilefjesenes kommunikative funksjoner. Språknytt (4) 2009.

Skovholt, K. og Veum, A. (2006). Ravis plas i de nye nårskfage. Aftenposten, 06.01.06. (kronikk og førstesideoppslag).

Skovholt, K. og Veum, A. (2006). Ravis plas i de nye nårskfage. BI-magasinet Inside, Juni 06 (kronikk).

Skovholt, K. (2006). 'Til din informasjon’. Om e-postkopier i arbeidslivet. Språknytt (4) 2006.

Skovholt K. ”Vi trenger en etikk for e-post”. Aftenposten, 19.02.07 (kronikk).

Skovholt, K. ”Vi trenger en etikk for e-post”. Kronikk trykt i BI-magasinet Inside, Juni 2007

I media

Interviewed about emojis in Aftenposten Junior, 25.7.17.

Interviewed about emojis in Adresseavisen, 17.7.17.

Interviewed about emojis in Ekko, NRK radio, 9.3.16

Interviewed about conversations in the workplace in the journal Ledernytt, 30.10. 2015

Slik unngår du smiley-fellene. I samtale med bloggeren Emilie Nereng (Voe) om smilefjes, 29. september 2014

Bør du sende smilfjes til sjefen din? VG nett-TV, 29. september 2014

Smilepes. Intervjuet i Dagens Næringslivs lørdagsmagasin, 23. august 2014

Utropstegnets historie. Innslag på Språkteigen, Om tegnsetting i sosiale medier, avbrytningstegnet, august 2014

Tre tolkbare prikker. Innslag på Språkteigen, Om tegnsetting i sosiale medier, utropstegnet,  juli 2014

Når blunkefjeset setter seg i vrangstrupen. Intervjuet på direkten på TV2 om tegnsetting I sosiale medier, nyhetssending, juni 2014

Dette sier du når du sender et blunkefjes. Intervjuet på Aftenpostens nett-TV, mai 2014

Intervjuet om e-postkommunikasjon i Adresseavisen. 23.11.2013

Intervjuet om politikeres bruk av smilefjes i NRK P2 Kulturhuset, 27.5.2013

Intervjuet om bruk av smilefjes i NRK Trøndelagssendingen 7.5.2013

Millioner av gule smil. Intervjuet i Aftenposten 21.11.13

Intervjuet om bruk av emotikon i Aftenposten. 14.10.2013

Intervjuet om bruk av emotikon i Dagens Næringsliv. 23.02.13

 ”Død over smilefjesene”. Sitert i Frank M. Rossaviks artikkel i Morgenbladet 28.01.2011

 http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110128/OAKTUELT/701289903

Intervjuet om e-postkommunikasjon i   Romerikes blad, 18.09.10

Intervjuet i danske Politiken om smilefjes. Politiken, 23.07.2010.

Slik er de uskrevne e-post-reglene på jobben. Aftenposten 16.11.09 (NTB).

Intervjuet i Adresseavisa om bruk av smilefjes, 12.11.09

Kulturnytt (tv), NRK2 11.11.09: innslag om smilefjesundersøkelsen. Intervju med Karianne Skovholt

 

Publikasjoner i Cristin