Karin Hognestad

Leder, Senter for barnehageforskning
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (S-407)
Hognestad er professor i pedagogikk og leder for Senter for barnehageforskning (SEBUTI). Ved siden av dette er hun aktiv forsker i barnehagefeltet. Hognestad underviser også ved USN/HUI både på bachelor og masternivå i barnehagelærerutdanning. I sin doktorgrad fra NTNU har Hognestad fokusert på pedagogisk ledelse og har vært opptatt av pedagogiske lederes kunnskapsledelse som praksis på avdelingen i barnehagen. Hognestad har Master i barnehagepedagogikk fra HiO med fokus på de yngste i barnehagen. Hognestad har lang fartstid fra barnehagen og har arbeidet både som assisten, som pedagogisk leder og som styrer i barnehagen.

Ansvarsområder

Leder for Senter for barnehageforskning, innovasjon og utvikling (SEBUTI)

Tidligere ansvarsområder:

Emneansvarlig for Barnehageledelse, Master i Pedagogikk

Koordinator for Master i Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse

Nasjonal lederutdanning for styrere

Har vært fagansvalig for Bacheloroppgaven i Barnehagelærerutdanningen, Notodden

Undervist på Bachelor, barnehagelærerutdanning og Master, Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse

Kompetanse

2016 Philosophiae doctor. Pedagogikk. Norges tekniske-vitenskapelige universitet. Fakultet  for    samfunnsvitenskap og teknologiledelse

2007 Master i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo. 2005 - 2007.

2005 Førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. Fordypning i Organisasjon og ledelse.

Publikasjoner i Cristin