Karl Johan Gloppen

Førstelektor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-322)

Ansvarsområder

Underviser i følgende emner:

  • Organisering og ledelse 
  • Etikk og samfunnsansvar

Kompetanse

Førstelektorprogram i regi av USN.

Praktisk pedagogisk utdanning med fagdidaktikk i samfunnsfag.

Cand.polit med hovedfag i Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB.