Kenn Steger-Jensen

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (C2-99)