Kenn Steger-Jensen

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D3-50)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner