Klaus-Joachim Jens

Professor emeritus
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
Campus Porsgrunn (A-197)