Kristin Barstad

Spesialrådgiver
Enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring
Campus Vestfold (G4-23)
Arbeider med regional samhandling med offentleg sektor (fylkeskommunar, universitetskommunar og statlege organ i vår region). Var tidlegare prosjektleiar i rektors stab med ansvar for prosjektet USN-profesjon. Prosjektet var eit av målområda i universitetets utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet i perioden 2018 - 2022.

Ansvarsområder

Tidlegare prosjektleiar for USN Profesjon; https://min.usn.no/ansatte/utviklingsavtalen/usn-profesjon/

Ansvarleg for USNs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA-Offentleg) https://min.usn.no/utviklingsavtalen/hsn-profesjon/rsa-offentlig-article217248-31055.html

 

Deltok i den forskningsbaserte evalueringen ULF - Utbildning, lärande och forskning. Försöksverksamhet med praktiknära forskning i Sverige https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/ny-satsning-pa-skolforskning/

 

CV

2023 - dd: Spesialrådgjevar, arbeider med samhandling med offentleg sektor

2017  – 2022: Prosjektleiar for prosjektet – USN-profesjon, del av utviklingsavtalen mellom USN og Kunnskapsdepartementet

2016 – 2017: Ansvarleg for akkreditering og etablering av ny grunnskolelærarutdanning på masternivå ved USN

2014 - 2017: Nestleiar i Nasjonalt råd for lærarutdanning (NRLU)

2012 – 2016: Dekan ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) 

2010 – 2012: Prosjektleiar (50%) for Oslofjordalliansen-lærarutdanning og  50% FoU  (Høgskolen i Vestfold)

2008 – 2010: Fagleg stilling (Høgskolen i Buskerud)

2003 – 2008: Dekan ved Høgskolen i Buskerud, avdeling for lærerutdanning

1998 – 2003: Rådgjevar i Universitets- og høgskolerådet, med hovudansvar for Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU)

1996 – 1998: Førstekonsulent i Lærarutdanningsrådets sekretariat. Det siste året var Lærarutdanningsrådet eit underordna organ under Norgesnettrådet/NOKUT

Publikasjoner

 

Delrapport 3: USN Open Archive: Utbildning, lärande, forskning: En evalueringsstudie – delrapport 3

Delrapport 2: USN Open Archive: Utbildning, lärande, forskning - en evalueringsstudie – delrapport 2

Delrapport 1: USN Open Archive: Utbildning, lärande, forskning : en evalueringsstudie - delrapport 1

Barstad, Kristin (2013): Qualification frameworks and the concept of knowledge. From Aristotle to Bologna, Brussels and Norway. In; Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012