Lærke Søndergaard Stewart

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø ()
Vegetasjonsøkolog med spesiell interesse for arktisk vegetasjon og forskningsformidling. Ansatt i USNs Senter for bærekraftig omstilling

Ansvarsområder

  • Undervisning i Planteøkologi
  • Prosjektansatt i Senter for bærekraftig omstilling

CV

Publikasjoner

Bjorkman, A. D., García Criado, M., Myers-Smith, I. H., Ravolainen, V., Jónsdóttir, I. S., Westergaard, K. B., Lawler, J. P., Aronsson, M., Bennett, B., Gardfjell, H., Heiðmarsson, S., Stewart, L., Normand, S. (2019). Status and trends in Arctic vegetation: Evidence from experimental warming and long-term monitoring. Ambio. Doi:10.1007/s13280-019-01161-6

 

Stewart, L., Simonsen, C. E., Svenning, J.-C., Schmidt, N. M., Pellissier, L. (2018)

Forecasted homogenisation of high-arctic vegetation communities under climate change. Journal of Biogeography, Vol. 45, Issue 11, 2576-2587

 

Stewart, L. (2017). Arctic Plant Communities: Past, Present and Future (Doctor of Philosophy), Aarhus University.

 

Nabe-Nielsen, J., Normand, S., Hui, F. K. C., Stewart, L., Bay, C., Nabe-Nielsen, L. I. and Schmidt, N. M. (2017) Plant community composition and species richness in the High Arctic tundra: From the present to the future. Ecology and Evolution, 7, pp: 10233-10242

 

Schmidt, N. M., Hardwick, B., Gilg, O., Høye, T. T., Krogh, P. H., Meltofte, H., Michelsen, A., Mosbacher, J. B., Raundrup, K., Reneerkens, J., Stewart, L. and Roslin, T. (2017) Interaction webs in arctic ecosystems – determinants of arctic change? Ambio, 46, 12-25

 

Stewart, L., Alsos, I. G., Bay, C., Breen, A. L., Brochmann, C., Boulanger-Lapointe, N., Broennimann, O., Bültmann, H., Bøcher, P. K., Damgaard, C., Daniëls, F. J. A., Ehrich, D., Eidesen, P. B., Guisan, A., Jónsdóttir, I. S., Lenoir, J., le Roux, P. C., Lévesque, E., Luoto, M., Nabe-Nielsen, J., Schönswetter, P., Tribsch, A., Tveraabak, L. U., Virtanen, R., Walker, D. A., Westergaard, K. B., Yoccoz, N. G., Svenning, J.-C., Wisz, M., Schmidt, N. M., and Pellissier, L. (2016). The regional species richness and genetic diversity of Arctic vegetation reflect both past glaciations and current climate. Global Ecology and Biogeography. 25:4, pp: 430–442.

 

Walker, D.A., Alsos, I.G. Boulanger-Lapointe, N., Breen, A.L., Bultmann, H., Christensen, T., Damgaardm C., Daniels, F.J., Hennekens, S.; Raynolds, M.K.; Le Roux, P.C.; Luoto, M.; Pellissier, L.; Peet, R.K.; Schmidt, N.M.; Stewart, L.; Virtanen, R.; Yoccoz, N.G.; Wisz, M.S. Rescuing valuable arctic vegetation data for biodiversity models, ecosystem models and a panarctic vegetation classification. I: Arctic, Vol. 66, Nr. 1, 2013, pp. 133-137

 

Stewart, L., Schmidt, N.M., Wisz, M., Pellissier, L. (2013). The Arctic Vegetation Archive as a source for understanding spatial distribution of Arctic biodiversity. Contribution to CAFF Proceedings Report; Nr. 10. Arctic Vegetation Archive (AVA) workshop, Krakow Poland, April 14-16, 2013