Lars-Cyril Blystad

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (F1-29)
I received my MSc degree in physics from the University of Oslo i 2000 and my PhD degree in applied micro- and nanosystems from the University of Oslo in 2012. My PhD work focused on ”Micro Energy Harvesting from Ambient Motion – Modelling, Simulation and Design”. As an Associate professor at USN my responsibilities are as Head of USN Innovation Center and I conduct research activities focusing on electronics development for bidirectional closed-loop arm neuroprostheses. Previous experience include more than 10 years as a Research Scientist within the fields of microelectronics, electronics and integrated circuit design at SINTEF research institute, and 4 years as CTO in Next Signal focusing on Indoor Navigation and Positioning systems technology development.

Ansvarsområder

Kompetanse

Nano- and microelectronics, og nano- og microsystems

Electronics and MEMS simulation and modelling

Indoor navigation and positioning

ASIC design and front-end electronics for sensor systems

Micro energy harvesting 

CV

Following is a list with selected projects I've worked with, either as project co-worker or project leader:

 

2019 -                ARMIN – Arm neuroprosthesis equipped with artificial skin and sensorial feedback

 • Development of a personalised arm neuroprosthesis, equipped with artificial skin and sensorial feedback for patients with partially amputated superior limbs, providing the unique capability of bidirectional connect the prosthesis with the peripheral nervous system from the patient stump.

2019                  PILOT-T Tilgjengeliggjøring av kollektivtransport og bysentra ved bruk av innovativ mobilteknologi

 • Forbedre kollektivtrafikktilbudet og tilgjengeligheten i Horten sentrum, med fokus på brukergrupper med funksjonsnedsettelser, spesielt i forhold til orienteringsevne og romforståelse. Utvikling og demonstrering av ny og innovativ mobilteknologi i kombinasjon med sensorbasert infrastruktur, for avansert navigasjon, stedspesifikk innholdslevering og kollektivtrafikkinformasjon.

2017 – 2018       TravelCompanion – Connections - Innovativ bruk av beacon-teknologi for universell utforming i kollektivtrafikk

 • Universell utforming i kollektivtrafikken med hovedfokuset på sømløs overgang mellom forskjellige kolletivtransportmidler, samt ha et spesielt fokus på universell utforming for buss.

2018                  SmartNavigasjon Avansert innendørsnavigasjon for synshemmede

 • Utvikle, tilrettelegge for og installere et system for innendørsnavigering i Norges Blindeforbunds syn- og mestringssenter i Hurdal.

2017                  MuseumCompanion i Munchmuseet Universelt utformet innhold og innendørsnavigasjon på Munchmuseet

 • Gjøre Munchmuseet mer tilgjengelig for syns- og hørselshemmede personer. MuseumCompanion inkluderer både innendørsnavigasjon på museet og spesielt tilrettelagt informasjon om museets severdigheter.

2017                  Beacons for Universell Utforming - Innovativ bruk av beacon-teknologi utendørs, for synshemmede

 • Utvikle, tilrettelegge for og installere et beacon basert system utendørs langs sansestien ved Norges Blindeforbunds syn- og mestringssenter i Hurdal.

2016 – 2017       EZ-Navigation Smart bruk av trådløs kommunikasjonsteknologi for innendørsnavigasjon

 • Tilegne kunnskap om bruk av beacons og WiFi for innendørsnavigasjon, med det formål å bidra til utvikling av nye produkter og tjenester.

2016                  IndoorNavigation - Innovativ bruk av beacon-teknologi for innendørsnavigasjon

 • Utvikle, utforme og implementere et universelt utformet innendørs navigasjonssystem, som leder besøkende/ansatte frem til ønsket lokasjon i et bygg på en enkel, rask og intuitiv måte.

2016                  TravelCompanionInnovativ bruk av beacon-teknologi for universell utforming i kollektivtrafikk

 • Utvikle av et system for å hjelpe syns- og hørselshemmede til å gjennomføre kollektivreiser på en vesentlig forbedret måte i forhold til dagens situasjon.

2015 – 2015       INCOM - Innovativ sensor og kommunikasjonsplattform for IoT applikasjoner

 • Elektronikkutvikiling av en miniatyrisert, laveffekt Internet of Things (IoT) sensor- og kommunikasjonsplattform

2011 – 2014        IoE - Internet of Energy for Electric Mobility                         

 • EU (ARTEMIS) prosjekt; elektronikkutvikling for neste generasjons elektriske biler og smart grid

2010 – 2013        POLLUX - Process Oriented Electrical Control Units for Electrical Vehicles Developed on a Multi-system Real-time Embedded Platform

 • EU (ARTEMIS) prosjekt; elektronikkutvikling for neste generasjons elektriske biler

2010 – 2011        E3Car - Energy Efficient Electrical Car                               

 • EU (ENIAC) prosjekt; elektronikkutvikling for neste generasjons elektriske biler

2006 – 2010        PhDMicro Energy Harvesting                                        

 • Mikroenergihøsting fra  vibrasjoner i omgivelsene. Modellering, simulering,  design og test

2004 – 2006        I-ImaS - Intelligent imaging sensors for industry, health and security        

 • EU prosjekt; design og utvikling av et nytt adaptivt røntgensystem, ved bruk av sanntid bildeanalyse

2002 – 2005        PharusIT - Phased array ultrasonic transducers for inspection of turbing  

 • EU prosjekt; ASIC design – utvikling av utltralydtransducer til bruk i oljebrønner ved høy temperatur og under høyt trykk

2000 – 2002        Fingeravtrykksensor                                                  

 • ASIC design, integrert mikroelektronikk – utvikling av en integrert monolittisk fingeravtrykksensor

Publikasjoner

L-C Blystad, P Ohlckers, L Marchetti, E Franti, M Dascalu, O Ionescu, D Dobrescu, L Dobrescu, C Niculae, D C Dragomir, B K Honsvall, C O Opris, K Imenes, M Ion, A M Oproiu, A-M Pascalau, C Moldovan, B Firtat, V Ristoiu, R Gheorghe, A Barbilian; "Bidirectional neuroprosthesis system integration"​; ESTC Conference 2020, https://ieeexplore.ieee.org/document/9229697

Vermesan, O., Sans, M., Hank, P., Farrall, G., Packer, J., Cesario, N., Gall, H., Blystad, L.-C., Sciolla, M., Harrar, A.; "Advances Electronic Architecture Design for Next Electric Vehicle Generation", Book chapter in Electric Vehicle Systems Architecture and Standardization Needs, Springer, ISBN 978-3-319-13655-4, 2015

Vermesan, O., Blystad, L.-C., Hank, P., Bahr, R, John, R., Moscatelli, A.; "Smart, connected and mobile: Architecting future electric mobility ecosystems", Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2013

Blystad, L.-C.; "Micro energy harvesting from ambient motion: modeling, simulation and design", PhD dissertation, Department of Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, 2012

Vermesan, O., Ottella, O., Perlo, P., Zafalon, R., John, R., Blystad, L.-C.; "From the Vehicle to Grid to the Internet of Energy: Towards a smart aggregation of embedded systems", Smart Systems Integration, Dresden, 2011

Vermesan, O., Blystad, L.-C., Zafalon, R., Moscatelli, A., Kriegel, K., Mock, R., John, R., Ottella, M., Perlo, P.; "Internet of Energy – Connecting Energy Anywhere Anytime",        Springer, Advanced Microsystems for Automotive Applications 2011: Smart Systems for Electric, Safe and Networked Mobility, 2011

Blystad, L.-C. and Halvorsen, E..; "An energy harvester driven by colored noise", IOP Smart Materials and Structures, vol 20, No 2, February 2011

Blystad, L.-C. and  Halvorsen, E.; "A piezoelectric energy harvester with a mechanical end stop on one side", Journal of Microsystem Technologies,  Springer Link, 2010

Blystad, L.-C., Halvorsen, E. and Husa, S..; "Piezoelectric MEMS energy harvesting systems driven by harmonic and random vibrations", IEEE Transactions on Ultrasonic, Ferroelectric and Frequency Control, vol 57, 2010

Blystad, L.-C. and Halvorsen, E..; "Simulation of an energy harvesting system with broadband excitation", Proceedings of IEEE Sixth International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices, Tunisia, 2009

Blystad, L.-C.,  Halvorsen, E. and Husa, S..; "Simulation of a MEMS Piezoelectric Energy Harvester Including Power Conditioning and Mechanical Stoppers", Technical Digest, PowerMEMS, Sendai, Japan, 2008

Husa, S., Blystad, L.-C., Dong, T. and Halvorsen, E..; "Measurement of gas damping in an energy harvester with nonlinear transduction", Technical Digest, PowerMEMS, Sendai, Japan, 2008

Blystad, L.-C., Husa, S. and Halvorsen, E..; "Broadband Energy Harvesting and Power Management for Microsystems", Poster Presentation at Micro System Workshop MSW08, Göteborg, Sweden, 2008

Tvedt, L. G. W., Blystad, L.-C. and Halvorsen, E..; ”Simulation of an Electrostatic Energy Harvester at Large Amplitude Narrow and Wide Band Vibrations”, DTIP of MEMS & MOEMS, Nice, France, 2008

Halvorsen, E., Blystad, L.-C., Husa, S. and Westby, E..; “Simulation of Electromechanical Systems Driven by Large Random Vibrations”, MEMSTECH’ 2007 - Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, Proceedings of the IIId International Conference of Young Scientists, 2007

Vermesan, O. , Blystad L.-C., Bahr R., Grindvoll, H., Østby, J. M.; “Design Considerations on Voltage Reference Generators for High Temperature Applications" Proceedings of the International Conference on High Temperature Electronics, HITEN, 2007

Vermesan, O., Blystad L.-C.; "Digital Signal Processing Simulations for a 2-D Ultrasonic Array System", 9th European NDT Conference (ECNDT), Berlin, Germany, 2006

Vermesan, O., Blystad, L.-C., Bahr, R., Hjelstuen, M., Beneteau, L., Froelich, B.; “A mixed-signal BiCMOS front-end signal processor for high-temperature applications”, IEEE Journal of Solid-State Circuits, Volume 41,  Issue 7,  2006

Vermesan, O., Blystad, L.-C., Bahr, R., Hjelstuen, M., Mercier, D.; "High Temperature Testing and Characterisation of a Programable Analog Measurement CH.l", Proceedings of the International Conference on High Temperature Electronics, HITEN, 2005

Vermesan, O., Grindvoll, H., Blystad, L.-C.; "CMOS/BiCMOS Technology Characterisation for Analog and Digital High Temperature Design", Proceedings of the International Conference on High Temperature Electronics - HITEN, 2005

Vermesan, O., Blystad, L.-C., Mercier, D., Parmentier, B., Froelich, B., Gomez-Ullate Alvear, L., Schoeb, P., Guey, J.-L., Fleury, G.; "High Temperature Design and Manufacturing Issues for a Multi Channel Measurements System", Proceedings of the International Conference on High Temperature Electronics - HITEN, 2005

Vermesan, O., Blystad, L.-C., Bahr, R., Liang, K., Froelich, B., Mercier, D., Ullate, L.G.,  Martinez, O., Yusta, C.F., Schoeb, P., Guey, J.-L., Fleury, G., Hugh, J.M.; “High temperature phased array ultrasonic system with integrated front end electronics”, IEEE Ultrasonics Symposium, Volume 1,  2005

Vermesan, O., Blystad, L.-C., Bahr, R., Hjelstuen, M., Beneteau, L., Froelich, B.; “A BiCMOS ultrasound front end signal processor for high temperature applications" Proceedings IEEE Solid-State Circuits Conference, ESSCIRC, 2005

Vermesan, O., Blystad, L.-C., Bahr, R., Hjelstuen, M., Mercier, D.; “High Temperature Testing and Characterisation of a Programable Analog Measurement Channel" Proceedings of the International Conference on High Temperature Electronics – HITEN, 2005

Vermesan, O., Grindvoll H., Blystad L.-C.; “CMOS/BiCMOS Technology Characterisation for Analog and Digital High Temperature Design" Proceedings of the International Conference on High Temperature Electronics – HITEN, 2005

Vermesan, O., Riisnæs, K., Le-Pailleur, L., Nysaether, J., Bauge, M., Rustad, H., Clausen, S., Blystad, L.-C., Grindvoll, H., Pedersen, R., Pezzani, R., Kaire, D.;"A 500-dpi AC Capacitive Hybrid Flip-Chip CMOS ASIC/Sensor Module for Fingerprint, Navigation, and Pointer Detection With On-Chip Data Processing", IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 38, 2003

Vermesan, O. Riisnaes, K. H., Le-Pailleur, L., Nysaether, J. B., Bauge, M., Rustad, H., Clausen, S., Blystad, L.-C., Grindvoll, H., Pedersen, R., Pezzani, R., Kaire, D.; "A capacitive hybrid flip-chip ASIC and sensor for fingerprint, navigation and pointer detection", IEEE International Solid-State Circuits Conference, ISSCC, 2003

Vermesan, O., Blystad, L.-C. and Grindvoll, H., "Layout Techniques Used to Reduce the Leakage Currents in ASIC Design for High Temperature Applications", Proceedings of the International Conference on High Temperature Electronics, HITEN, 2003

Vermesan, O., Blystad, L.-C., Grindvoll, H., Jensen, G. U., Sundby Avset, B.; "Microelectronics Technologies Scaling and Reliability A Comparison Study for High Temperature and Radiation Hard Applications", Proceedings of The International Conference on High Temperature Electronics, HITEN, 2001

Blystad, L.-C.; "Instrumentering med Infrarød Datakommunikasjon", Master thesis (Cand. Scient.),  Department of Physics, University of Oslo, 2000