Lars Hoff

Professor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G3-320)

Ansvarsområder

Forskning

Fag

Møter, konferanser

  • Scandinavian Symposium on Physical Acoustics. Jeg er medarrangør for  symposiet som arrangeres hvert år i slutten av januar på Geilo. Hovedtemaer er ultralyd brukt i medisinsk diagnose, under vann (sonar, ekkolodd) og materialinspeksjon (NDT)

Programvare

De følgende programmene er fritt tilgjengelig fra GitHub

Kompetanse

  • Ultralydteknologi, akustikk
  • Medisinsk teknologi
  • Fysikk, elektronikk

Mitt fagfelt er ultralyd-teknologi, bruk av lydbølger for avbildning og måling. Dette har jeg arbeidet med siden 1990, mest mot medisinsk avbildning. Jeg ble utdannet sivilingeniør fra NTH, teknisk fysikk, i 1989, og startet etter det ved FoU-divisjonen hos Nycomed Imaging i Oslo. Her utviklet vi kontrastmidler for medisinsk ultralyd-avbildning, dette resulterte i legemidlene «Optison» og «Sonazoid», som i dag brukes på sykehus verden over. Etterhvert ønsket jeg å trenge dypere ned ned i faget mitt, Jeg gikk tilbake til NTNU, der jeg i 2000 fullførte doktorgraden i akustikk.

I 2003 startet jeg ved Høgskolen i Vestfold, og har siden 2008 vært professor. De føste årene samarbeidet vi tett med Rikshospitalet mot utvikling av mikrosensorer for hjerteovervåkning. Til nå har fire medisinere ved Rikshospitalet og fire teknologer ved USN fullført en doktorgrad på systemene vi utviklet, og det er stiftet et firma, Cardiaccs AS, som skal kommersialisere disse systemene. 

En milepæl ble nådd i 2015, da vi ble en del av det store forskningsprosjektet Centre for Innovative Ultrasound SolutionsCIUS. Her arbeider vi sammen med NTNU, Universitetet i Oslo og flere industribedrifter for utvikle ny, avansert ultralyd-teknologi.  Ved USN i Horten har vi ansvar for den akustiske sensoren, eller transduseren. Dette er proben legen holder i hånda når han/hun tar bilder av pasienten, eller svingeren på sonaren under et skip. Vi har fem doktorgradsstudenter som forsker på ny teknologi for slike transdusere. All forskningen vi gjør er rettet mot behov i industrien, og alle studentene på gruppa vår arbeider mot en industribedrift. 

I tillegg til forskningen, underviser jeg tre fag ved USN. Måleteknikk og signalbehandling på bachelor-nivå gir teorien for hvordan informasjon kan overføres som elektroniske og digitale signaler. Dette er fundamentet overføring av lyd og bilde i radio og TV, internett og mobiltelefon. På master-nivå har jeg et mer spesialisert fag, Acoustics and Ultrasound Technology. Her beskriver vi teknologien bak ultralydapparatene vi finner på sykehus, og også bak ekkolodd og sonarer som finnes på skip. Jeg har to kurs på doktorgradsnivå, Acoustic Transducers og Elastic Waves in Solids. Disse gjennomføres som kollokvier etter behov.

CV

Kort CV finnes her 

Utdanning

2000  Doktor ingeniør (PhD) i akustikk, fra Institutt for teleteknikk, NTNU

1989  Sivilingeniør (MSc) i teknisk fysikk, fra Institutt for fysikk, NTH

Arbeidserfaring

2008 -           Professor, Universitetet i Sørøst-Norge (Tidligere Høgskolen i Vestfold)

2003 - 2008  Førsteamanuensis, Høgskolen i Vestfold

2001 - 2003  Forsker, Nycomed Amersham AS (60%) og Odetect AS (40%)

2000 - 2001  Post.doc., Institutt for teleteknikk, NTNU

1997 - 2000  Stipendiat, Institutt for teleteknikk, NTNU

1990 - 1997  Forsker, Nycomed Imaging AS

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin