Lars M. Johansen

Professor / Programkoordinator

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5399)
Jeg er forsker og underviser med interesse for fysikk, spesielt fundamentet for kvantemekanikken.

Ansvarsområder

Undervisning

Jeg underviser i fagene Optikk (vår 2022) og Moderne kvantemekanikk (høst 2022) for lektorstudenter.

Forskning

Mitt forskningsområde er grunnlaget for kvantemekanikken. Spesielt er jeg interessert i hva kvantemekanikken egentlig betyr. Ingen kan egentlig svare på det, og jeg anser det som det viktigste problemet i vitenskapen i dag. Jeg har jobbet mye med svake målinger og svake verdier. De siste årene har jeg blitt interessert isammenhengen mellom kvantemekanikk og menneskelig kognisjon. Jeg forsker på logikk, kontrafaktualitet og kausalitet.

Jeg er i forskningsgruppen for kvanteteknologi.

Administrasjon

Programkoordinator for lektorutdanning i realfag

CV

Utdanning:

  • Siv. ing, teoretisk fysikk, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
  • Dr.Philos., teoretisk fysikk, Universitetet i Oslo

Publikasjoner