Lasse Berntzen

Dosent
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-124)

Ansvarsområder


Forsker på det digitale samfunn, inkludert e-forvaltning, e-demokrati, innovasjon i offentlig sektor og "smarte byer".

 • Underviser programmering (.NET), mobile applikasjoner, e-handel, innovasjon i offentlig sektor, åpen kildekode, e-forvaltning og e-demokrati, sosiale medier, Internet-of-Things.
 • Er i tillegg instituttets internasjonale koordinator.

  Instituttet har flere internasjonale avtaler. Her er noen lenker:
  https://bpz.uek.krakow.pl/edukacja-eog.html?language=en
  Internasjonalt kontor kan hjelpe med mer informasjon

Kompetanse

 • Innovasjon i offentlig sektor
 • e-forvaltning
 • e-demokrati
 • Det digitale samfunn
 • Mobile tjenester og applikasjoner
 • Utvikling av programvare (.NET)
 • Datakommunikasjon
 • Systemutvikling
 • IT-strategi
 • Åpen kildekode

 

CV

Dosent Lasse Berntzen har arbeidet ved Høgskolen i Vestfold, senere Høgskolen i Buskerud og Vestfold, nå Høgskolen i Sørøst-Norge siden 2002. Han kom da fra en stilling som leder av fagstaben ved NITH, nå Westerdals ACT. Berntzen har sampublisert med forskere fra Bulgaria, Danmark, Hellas, Italia, Polen, Romania, Storbritannia, Sverige, og Østerrike. Han har deltatt i flere internasjonale prosjekter og nettverk (EGOVMONET, NET-EUCEN), og bilatterale prosjekter i Polen og Romania. Han har også ledet og deltatt i flere nasjonale prosjekter (BIBIKT, eGovMon, URUS). Berntzen var sentral i arbeidet med å utarbeide Europarådets rekommendasjon om e-demokrati. Han har også vært evaluator for Europakommisjonen.


I de siste ti årene har Berntzen vært medlem av programkomiteer for 31 forskjellige serier av internasjonale konferanser: ACHI, CEDEM, CENTRIC, COLLA, CSC, ECDG, ECEG, ECSM, EGOV, EMCIS, ENERGY, EPART, IBIMA, ICDD, ICDS, ICEGOV, ICIMP, ICPES, ICR, ICTM, IWEMB, RTIS, SECITC, SMART, SMART ACCESSIBILITY, SCIC, SIGSAND/PLAIS, SMARTGREENS, SOTICS, SSCIC, WITDC, For syv av disse (ACHI, CENTRIC, COLLA, ICDS, SMART, SMART ACCESSIBILITY og SOTICS) har han hatt ledende roller. Han er også co-chair for ”Big Data and Analytics & Machine Learning” på EMCIS. I 2019 var han lokal orgisator av IWEMB. I 2021 organiserte han en sesjon om "Modernizing Agricultural Practice Using IoT" som del av IFIP International Internet of Things (IoT) Conference.

Han gjør også fagfellevurderinger for en rekke tidsskrifter Administrative Sciences; Applied Sciences; Cities; Data; Electronic Commerce Research; Future Internet; Information; Information Systems Management; Information Technology & People; Information Technology for Development; International Journal of Electronic Governance; International Journal of Enterprise Systems Integration and Interoperability; International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH);  International Journal of Information Technology and Management; International Journal of Services Technology and Management; ISPRS International Journal of Geo-Information; Journal of Mobile Technologies, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity; Journal of Plant and Animal Ecology, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Knowledge and Society; Media and Communication; Sensors; Social Sciences; Sustainability; Symmetry, Urban Planning; Urban Research and Practice; and World Review of Science, Technology and Sustainable Development.


De siste årene har Berntzen hatt et utstrakt samarbeid med universiteter i Romania, og har deltatt i flere prosjekter innenfor sensorteknologi, digital forvaltning, internasjonalisering, og migrasjon, samt bidratt til organisering av to sommerskoler. Han har også vært foreleser på kurs i ”High-Performance Government” i regi av den Saudi-Arabiske stiftelsen MILE.
Han har skrevet tre lærebøker innenfor systemutvikling, internet-baserte applikasjoner og nettverk, og har undervist innenfor de fleste fagområder innenfor informasjonssystemer, fra programmering, systemutvikling, web-applikasjoner, mobile applikasjoner, åpen kildekode, e-forvaltning, e-handel, og IT-strategi. Han har også veiledet master-studenter innenfor master-program i anvendt samfunnsvitenskap.

For sitt faglige engasjement har Berntzen blitt utnevnt til Fellow av IARIA og er medlem av IEEE, ACM og AIS.

Pågående prosekter

 • Alignment of ICT Related Curricula with Labour Market Expectations (2022-2023)
 • Access for Success (EEA) 2021-2023
 • Modernizing agricultural practice using Internet of Things (EEA) 2021-2023
 • SEAS Preserving the Adriatic Sea Ecosystems by Active Participation of CitizenS (EEA) 2021-2022
 • TESS Techno-Economic-Societal Sustainable Development Training in Sri Lanka (Erasmus+) 2019-2023
 • Cloud-based analysis and diagnosis platform for photovoltaic (PV) prosumers 2021-2022
 • AutoSTRIP (autonomous transport and business models) (Research Council of Norway)

Avsluttede FoU-prosjekter

 • Smart MLA (Multi-Layer Aggregator) (Era-Net Smargrid+) 2019-2021
 • A Mobile Platform for Environmental Monitoring (EEA-grants) 2016-2017
 • Best Practices Exchanges for Internationalization of Higher Education (EEA-grants) 2016-2017
 • Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach (EEA-grants) 2016-2017
 • URUS - A Human-Centric Method for Urine Sampling from Drug Addicts [Project manager] 2015-2016
 • Public Sector Renewal through ICT (EEA-grants) 2014-2016
 • DIGIFACT - Digital Factory: Concepts, Implementations, Present and Future Challenges (EEA-grants) 2014-2015
 • NET-EUCEN - Citizen Centric Services 2010-2013
 • eGovMon - Assessing Public Sector Web Sites 2008-2012
 • Evaluation: Collaboration on ICT in Sogn- og Fjordane County [Fylkesmannen i Sogn og Fjordane] 2011
 • Consultative - Technology Support for Consultations (EEA) 2008-2010
 • eGovMoNet (EU) 2008-2010
 • BIBIKT - VIOS-pre project [with VIB and other partners] (NFR) [Project manager] 2006-2008
 • Digital planning dialog [with 12K og andre] (Høykom) 2007-2008
 • Mayor candidates on Internet [with 12K] (KRD)  [Project manager] 2007
 • Electronic Citizen Initiative [with NIBR] (KRD) 2005-2007
 • Webcasting local council meetings [with 12K]  [Project manager] 2005
 • Common information infrastructure for municipal web sites [with 12K] 2005-2006
 • SSR (Spesialsykehuset for Rehabilitering) Health Portal 2003-2005

Publikasjoner i Cristin