Le Nam Hai Pham

Le Nam Hai Pham

Stipendiat

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (C-224B)